Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Efterfrågad utbildning inom IT-projektledning startar i höst

IT-relaterat arbete drivs för det mesta i projektform, oavsett om det gäller arbete med sociala medier, interna system för tidsrapportering eller annat. Idag har alla företag en relation till IT-sektorn på något sätt och behovet av kunniga projektledare ökar mycket snabbt. Behovet av projektledare med IT-kompetens är större än någonsin och förväntas öka ännu mer under de närmaste åren. Till hösten startar Jensen Yrkeshögskola en utbildning som ska möta den stigande efterfrågan.

Jensen yrkeshögskola startar därför en yrkesinriktad utbildning till IT-projektledare i syfte att möta marknadens stora efterfrågan. Utbildningen, som startar den 19 augusti, är till både för den som arbetar med IT idag men vill få kompetens att också verka som projektledare, och för den som redan är projektledare och önskar få kompetens att arbeta inom IT-området. Efter examen har den som går utbildningen den kompetens som behövs för att arbeta som projektledare inom IT-branschen såväl i Sverige som utomlands.

Tre terminer som leder till arbete

Under tre terminer lär de sig de vanligaste projektmetodikerna och de viktigaste projektleveransformerna i branschen. De lär sig hur processer och strukturer ser ut i IT-projekt, att hantera och kalkylera risker och ekonomi. Dessutom lär de sig om gruppdynamiska processer och hur de kan hantera svåra situationer inom ramen för ledarskapet.

– Det är ingen tvekan om att den som satsar på en utbildning till certifierad IT-projektledare kommer att vara mycket efterfrågad på arbetsmarknaden, säger Anna Maurin, utbildningsledare på Jensen yrkeshögskola.

Studenterna arbetar praktiskt – genom hela utbildningen

Huvudlärare för utbildningen, Hanna-Karin Grensman, har lång erfarenhet inom yrkeshögskolans IT-utbildningar . Hon sitter också med i ledningsgruppen för utbildningen tillsammans med andra ledare från näringslivet. Hon menar att yrkeshögskolan är Sveriges kanske bästa utbildningsform:

– Eleverna läser inte enbart teoretiska ämnen utan får praktiskt lära sig att genomföra alla moment som kommer att ingå i deras framtida yrkesutövning eftersom de har mycket praktik och all undervisning bygger på verkliga case, med lärare från näringslivet. Och som på alla yh-utbildningar så ingår en stor del praktik ute hos olika företag.

Yrkeshögskolan är relativt okänd men det är något jag vill ändra på, fortsätter hon. Fördelen med att anställa någon från yrkeshögskolan är uppenbar – studenterna kan faktiskt utföra de arbetsuppgifter som förväntas av dem.

Skräddarsydda utbildningar

Utbildningar på yrkeshögskola är skräddarsys efter arbetslivets – och arbetsmarknadens behov. Inom IT- sektorn råder stor brist på personer med rätt kompetens och av rapporten ”IT- och telekomsektorns kompetensbrist” som gavs ut av IT & Telekomföretagen inom Almega, framgår att efterfrågan på just IT-projektledare är stor. SCB:s arbetskraftsbarometer visar att nyexaminerade inom teknik/IT-området den grupp där bristen på arbetskraft är störst. Arbetsgivarna gör också bedömningen att antal anställda gruppen kommer öka under de kommande tre åren.  Sista ansökningsdag till utbildningen är 20 juni.

Ytterligare upplysningar

Anna Maurin, Utbildningsledare, Jensen yrkeshögskola, 0700-91 37 09, anna.maurin (a) jenseneducation.se
Hanna-Karin Grensman, Huvudlärare , 076-900 30 61, hanna-karin (a) grensmans.se

Kommentarsfältet är stängt.