Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Grensmans genomför kommunikationskurs för IT-projektledare

Uppdraget var en tre veckors kommunikationskurs för IT-projektledarna på Jensen Yrkeshögskola. Studenterna fick bland annat lära sig hur man kommunicerar effektivt, få alla deltagare att bidra med sina kunskaper och konflikthantering. Det har även fått arbeta med uppgifter i personligt ansvarstagande, strategier för konstruktivt ledarskap och förmåga att se andra parters perspektiv.

Hanna-Karin Grensman var undervisande lärare och studenterna bedömde henne  i en anonym enkät som administrerades av Jensen YH:

På frågan: När du samlar dina intryck, hur bedömer du min förmåga som lärare? gav studenterna betyget: 4,75 (av 5)

Och de motiverar sina svar så här:

”Pedagogisk, fångande, rolig men ändå konsekvent! Det var ett nöje att delta på dina lektioner. Tråkigt att kursen var så kort. Varje lektion var lärorik!”

”Du har underbart lätt till skratt och är seriöst den bästa läraren jag haft igenom alla mina år!”

”Jag uppskattar den trygghet du förmedlar och förmågan att få hela klassen att följa samma fokus. Dessutom delar jag många av dina tankar kring ledarskap där du har satt ord på många tankar och funderingar jag tidigare har haft.”

”Jag tycker att Hanna Karin är mycket erfaren och uppmärksam lärare, hon är lysande i hur man håller publikens uppmärksamhet, och alla hennes bilder och föreläsningar var mycket detaljerade och tydliga för att förstå.”

Foto: Martin Wesseloh, Jensen Yrkeshögskola

Kommentarsfältet är stängt.