Din varukorg är tom.

Strategisk kommunikation

Att leda prestationsprinsessor

Att leda prestationsprinsessor

Prestationsprinsessor och prestationsprinsar – alltså de som drivs av en önskan av att alltid topprestera - likväl som ny utexaminerade studenter tenderar att hamna i en och samma fälla; en önskan om att kvaliteten på deras leveranser ska vara perfekta. Detta problem har bland annat sin grund i det faktum att för att lyckas på högskolan är just målet att leveranserna ska vara perfekta i bemärkelsen att de ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Detta kan leda till katastrofer i arbetslivet där perfekt leverans sällan är ekvivalent med maximal kvalitet. 

När du utför en uppgift så gäller: 
Kostnaden = f (Kvalitet, Tid, Omfattning) 

Kostnaden är alltså en funktion av kvaliteten på det arbete som utförs, tiden som man har till sitt förfogande och de delar som ingår i uppgiften. Detta innebär att du som ledare eller ansvarig för uppgiften kan påverka tre av dessa faktorer, men den fjärde avgörs av de tre faktorer som du valt att påverka. 

Detta krav på maximal kvalitet från högskolans sida är rimligt eftersom ingen bryr sig om den kostnad som studenten har för att utföra uppgiften eller vilken tid som studenten verkligen lägger ner på uppgiften (så länge den lämnas in i tid). Man har alltså stora möjligheter som student att själv avgöra på liken nivå som man vill utföra uppgiften. Den som är en ambitiös student försöker därför rimligtvis att maximera kvaliteten i sina leveranser. 

På arbetsplatsen gäller dock andra regler eftersom verksamheten styrs av dess kostnader. Som ledare eller som ansvarig för en specifik uppgift måste du säkerställa att du fårstår detta samband och fattar ett medvetet beslut om vad som är prioriterat i det specifika fallet. Om du t.ex. har en uppgift som måste utföras inom en specifik budget, du har ett visst antal timmar fram till deadline och en specificerad omfattning som du inte kan bortse ifrån; då finns bara faktorn kvalitet kvar att laborera med. Det enkla exempel visar tydligt att det finns en mängd uppgifter där optimal kvalitet absolut inte innebär att uppnå maximal kvalitet. 

Som chef måste du lyfta upp till dina chefer om du anser att kvaliteten riskerar att bli för låg utifrån de givna premisserna och du måste hjälpa dina medarbetare, framförallt de ambitiösa, att våga göra leveranser som inte är maximalt kvalitativa. Du måste påvisa detta samband och framhålla, med emfas, att kvalitet inte är den enda parametern och du måste även vara tydlig i varje specifik delegering av arbetsuppgifter vilka faktorer som betyder mest. Är det att uppgiften inte tar mer än 10 timmar att utföra eller är det faktumet att den följer företagets standardiserade mallar? Kommer rapporten att bedömas utifrån sitt utseende eller utifrån de ekonomiska beräkningarna? För att din anställda ska kunna fatta beslut kring hur de ska arbeta med uppgiften och genomföra leveransen så att du och företaget blir nöjda behöver de ovillkorligen känna till detta. Som vanligt gäller: Det som är självklart för dig behöver inte vara självklart för någon annan… 

Om du misslyckas i detta så kommer du får extremt frustrerade medarbetare som producerar fantastiska leveranser men som hela tiden känner sig förbisedda av dig eftersom du aldrig är riktigt nöjd då dessa leveranser kostar för mycket och sällan håller deadline. De blir arga för att de tycker att de fått för lite tid att utföra uppgifterna, eller att uppgifterna är för omfattande. 

Dagens uppgift blir därför: Ta en titt på hur det ser ut runt omkring dig, är du klar över vilka faktorer du prioriterar (och vilka du bör prioritera) i dina egna arbetsuppgifter? Och är du helt övertygad om att dina medarbetare vet vilka faktorer som du förväntar sig att de ska prioritera i sina leveranser?

Foto: Zguidoz -  publicerad under CC-BY-3.0