Din varukorg är tom.

Strategisk kommunikation

Två glas champagne

Två glas champagne

Två glas champagne som mycket oväntat levererades till vårt bort under min och Pontus bröllopsmiddag var allt som behövdes för att för att få honom att prata om sitt nya arbete under en ganska stor del av vår bröllopsmiddag. För en kostnad på kanske två-tre hundra kronor.

Människor blir glada av positiv feedback, av små oväntade gester och bevis på uppskattning. Det får dem att må bra, ökar lusten och förmågan att prestera samt får dem att tycka om, att bli lojala. Pontus chef gjorde en tydlig markering som sa att de verkligen ville ha Pontus, att de såg fram emot att börja arbeta med honom, att de menade vad de sa när de berättat att de ansåg att familjen var viktigt. De bjöd helt enkelt in honom i gemenskapen. Vem kan ställa sig kallsinnig inför något sådant?

Så; 
Hur mycket mer såg Pontus fram mot sitt nya arbete på grund av detta?
Hur mycket längre tid kommer han att stanna?
Hur mycket höjdes hans lojalitet?

Det är givetvis omöjligt att säga exakt – men utan tvivel kommer han att stanna längre och uppskatta sin arbetsplats mer än vad han annars skulle ha gjort. Hans arbetsplats och chef gjorde ett mycket bra första intryck på honom, något som skapat en högre tolerans inför deras mindre bra sidor och misstag de kan tänkas begå i framtiden. Uppenbarligen en vinst för företaget som vida överträffar den initiala utgiften för två glas champagne!

Trots att mitt exempel har starkt stöd i forskningen är det fortfarande alldeles för många chefer som inte tagit till sig detta. Faktum är att de flesta satsningar som företag kan göra som direkt påverkar individen t.ex. friskvård, fri mat i personalmatsalen, massage, sluta röka-program etc. skapar vinster för företagen genom ökad produktivitet (och minskad personalomsättning) i mycket högre grad än om de väljer att höja personalens löner. 

Det betyder att oberoende av om man har ett humanistiskt synsätt eller ett ekonomiskt så kommer vi fram till samma sak: man bör satsa på åtgärder och handlingar som höjer personalens psykiska och fysiska välbefinnande om målet är ett vinstdrivande och konkurrenskraftigt företag.  

Den som vill läsa mer om vilka hälsobefrämjande åtgärder man som företag kan vidta för att öka produktiviteten (och tjäna pengar) kan läsa Bosse Angelöws lättillgängliga böcker.

Photo: Gareth Weeks