Din varukorg är tom.

Strategisk kommunikation

Utbildningsuppdrag på Nackademin Yrkeshögskola

Utbildningsuppdrag på Nackademin Yrkeshögskola

Grensman & Grensmans undervisar i kursen Användbarhet - design och utvärdering inom ramen för utbildningen Interaktionsdesigner på Nackademins Yrkeshögskola

Syftet med kursen är att ge den studerande fördjupade kunskaper om användbarhet, med fokus på de användbarhetsmoment som tillhör design och utvärdering.Efter genomgången kurs ska den studerande kunna redogöra för varför en designlösning är bättre än en annan, planera och genomföra användningstester, använda restultat av ovanståeende för att utvärdera interaktiva applikationer samt skapa nya prototyper samt. skriva och redovisa rapporter för att lämna över ett arbete. 

Grensman & Grensmans är djupt engagerad i utbidlnigen och sitter bland annat med i ledningsgruppen.