Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Inlägg med etiketten “funktionsnedsättning”

Med barnrätten som utgångspunkt

Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och…