Din varukorg är tom.

Strategisk kommunikation

Textproduktion

Gammal skrivmaskrin

BOKPRODUKTION | MULTIJOURNALISTIK | MARKNADSKOMMUNIKATION 

Du vet vad du vill säga, och du vill att ditt budskap ska nå ut och skapa avsedd effekt hos mottagaren. Men kanske är du osäker på hur?

Vi, å andra sidan, kan formulera, paketera och sprida ditt budskap. Vare sig du behöver en copywriter, journalist eller en redaktör – så har vi skribenten som uppfyller just dina behov.

Tillsammans kan vi skapa storverk! 

BOKPRODUKTION | MULTIJOURNALISTIK | MARKNADSKOMMUNIKATION 

BOKPRODUKTION

Ett av de bästa sätten att nå ut med sitt budskap, sina tankar och åsikter är att publicera det som bok. Från idé, till textgranskning, sättning och korrekturläsning, Vi hjälper etablerade förlag, företag och privatpersoner att omvandla idéer till färdiga böcker.

Facklitteratur och populärvetenskap
Vi skriver böcker på uppdrag och våra leveranser kan innehålla alla delar från disposition och innehåll, text- och bildproduktion till sättning och tryck eller digital publicering.

Redaktörstjänster
Vi kan bidra med kompetens för att besluta om och redigera innehållet i bokmanus inför publicering.  

Utbildningsmaterial och e-learning
Vi kan hjälpa till att skriva, sätta samt arrangera tryck för läromedel, utställningar, manualer och liknande. Vi kan även skapa olika former av interaktiva utbildningar (e-learning).

Vi kan också bidra med produktions- och projektledning samt ta fram strategier för hur arbetet ska utföras.

MULTIJOURNALISTIK – JOURNALISTIK FÖR ALLA MEDIER

Vi arbetar med journalistik för alla kanaler så som print, webb, radio och TV. Vi arbetar främst med undersökande journalistisk, reportage och opinionsjournalistik.  

Reportage och essäistik
Undersökande journalistik och reportage är ofta en stor del av innehållet i ett magasin eller på en webbsida. Vi skapar reportage och essäer på uppdrag och vi kan även bidra med förslag på lämpliga ämnen.

Opinionsjournalistik
Det finns ett antal olika texttyper som används för att skapa opinion eller för att tycka något. Det handlar oftast om debattartiklar, krönikor eller recensioner. Vi producerar denna typ av texter, antingen i eget namn eller som spökskrivare. 

MARKNADSKOMMUNIKATION FÖR ALLA KANALER

Utifrån era kommunikationsmål och målgrupper och skapar vi mottagaranpassade texter för spridning i rätt kanaler.

Innehåll (content) för webben och social media
Hemsidor, bloggar och närvaro i social media handlar i grunden om marknadskommunikation. För att den ska vara effektiv är det viktigt texterna är anpassad efter vilka medier man använder och vilka man vill nå. Vi kan till exempel bidra med texter till webbsidan eller till företagsbloggen.

Pressmeddelande
Ett pressmeddelande används för att sprida information om företagsnyheter. Ett bra pressmeddelande väcker journalisternas intresse och är skrivet på ett sådant vis att det enkelt kan omvandlas till en artikel.

Broschyrer, produktkataloger och manualer
Informationsmaterial kan produceras för print eller för digital media.

Vi kan också bidra med produktions- och projektledning samt ta fram strategier för hur arbetet ska utföras.

BOKPRODUKTION | MULTIJOURNALISTIK | MARKNADSKOMMUNIKATION