Din varukorg är tom.

Strategisk kommunikation

Ann-Charlotte Sävje

Ann-Charlotte Sävje
Senior projektledare och affärsutvecklare

Ann-Charlotte har en gedigen affärsmässig kompetens inom bank och IT stöd för affären. Hon har en bred erfarenhet av bank och finanssektorn då hon har samverkat över divisionsgränserna och varit en länk mellan affär och IT samt arbetat i flera företag inom finansbranschen. Där andra ser problem ser Ann-Charlotte möjligheter. Som person är Ann-Charlotte analytisk, strategisk och driven. Ann-Charlotte ser vikten av implementering och uppföljning av besluten för att analysera att rätt effekt uppnåtts. Hennes unika förmåga att samverka med olika yrkesgrupper och nivåer inom företaget, tillsammans med mycket god leveransförmåga gör att Ann-Charlotte har kunnat anta ett antal utmanande projekt med resultat att målet infriats. Ann-Charlottes förmåga att analysera och omvandla analysen till strategiska möjligheter och lösningsförslag har skapat bra beslutsunderlag för ledningsgrupper. Hennes sätt att förankra beslutsunderlagen innan hon presenterar dem för ledningsgrupper gör det lätt att ta beslut. 

Konsultinriktning: Verksamhetsanalys och utveckling, Projektledning, IT förvaltning och inköp av IT stöd, Systemstödsanalys, Rutin och processkartläggning, Coachning, Affärsutveckling 

Kompetensområden: Projektstyrning och ledning, Processer, Interna kontroller, Instruktioner, Effektiviseringar, Beslutsunderlag, Utbildning, Intern Kommunikation, IT förvaltning och inköp, Agila arbetsmetoder

Medverkat i

Yrkeshögskolan - Sveriges bästa utbildningsform?
Yrkeshögskolan - Sveriges bästa utbildningsform?

Fördelarna med att anställa någon från yrkeshögskolan är uppenbara - eleverna kan faktiskt utföra de arbetsuppgifter som förväntas av dem. Trots detta...