Din varukorg är tom.

Strategisk kommunikation

Christina Paulson

Christina Paulson på Grensman & Grensmans
Gästskribent

Genom kunskaper och egna erfarenheter inom området arbetsmiljö, organisation och ledarskap kan Christina vara ett stöd och en vägledare till chefer på olika nivåer i företaget. Hon är närvarande och engagerad i det hon gör och har ett genuint intresse för människor, vilket bidrar till att hon snabbt får kontakt med andra. Med en stark vilja att bidra till insikt, inspiration och utveckling på arbetsplatsen - och skapa bättre förutsättningar för chefer och medarbetare – kan hon förebygga problem och bidra till ett ”friskare” företag med ökad motivation och arbetsglädje.

  • Stöd i processen vid implementering, genomförande och uppföljning
  • Klargöra utvecklingsområden och ge konkreta åtgärdsförslag
  • Genomföra workshops för att snabbt komma igång med förbättringsarbetet.
  • Individuellt samtalsstöd/mentorskap för utveckling av ledarskapet
  • Professionellt samtalsstöd för chefer och personal
  • Handleda och ha reflekterande samtal för grupp- och individutveckling
  • Hålla inspirationsseminarier och föreläsningar inom området