Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ansökningar att starta Yrkeshögskoleutbilning

Under sommaren har Grensman & Grensmans arbetat med att leverera ett antal ansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskolan om att erhålla statsbidrag för att få starta yrkeshögskoleutbildning. Ansökningarna är nu inskickade och vi väntar med spänning på resultatet. Uppdragsgivare har varit Nackademins Yrkeshögskola.

Yrkeshögskolan är en utbildningsform där alla utbildningar ska svara mot ett faktiskt behov på arbetsmarknaden. Eftersom utbildningarna ska vara behovsanpassade varierar utbudet och innehållet över tid. Nya utbildningar startar och andra läggs ned beroende på arbetsmarknadens behov.

För att säkerställa att utbildningarna är aktuella och relevanta så är varje utbildning knuten till företag och organisationer, vilka är aktiva när det gäller att planera och genomföra utbildningarna. Representanter för arbetslivet deltar i utbildningarnas ledningsgrupper, håller gästföreläsningar, deltar i projekt och erbjuder praktikplatser. De som anordnar utbildningarna kan vara privata utbildningsföretag, kommuner eller landsting och kampen om stadsbidragen är hård.

För att ha en chans krävs en noggrann formulerad ansökan där arbetsmarknadens behov tydligt påvisas med statistik och annan data, så som namn på företrädare för näringslivet som ställer sig bakom utbildningen och dess innehåll. Naturligtvis måste även själva utbildningens innehåll och upplägg bifogas, och den ska vara framtagen i samband med representanter för branschen i fråga.

Grensman & Grensmans fick i uppdrag av Nackademin Yrkeshögskola att ta fram två ansökningar till potentiella utbildningar inför ansökningsomgången sommaren 2012. Uppdraget innefattade att självständigt ta fram förslag på potentiella områden, genomföra research gällande branschen och utbildningsområdet och även finna representanter för näringslivet för att arbeta fram innehåll och upplägg för utbildningen. Slutligen innefattade uppdraget även att formulera detta i skrift anpassad efter myndigheten.

Kommentarer är stängda.