Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Boka utbildning

Distansutbildningar med fokus på digitalisering, kommunikation och ledarskap.

Vi har gedigen erfarenhet av föreläsningar och kurser med fokus på digitalisering, kommunikation och ledarskap för privata näringslivet likväl som för offentlig sektor och Yrkeshögskolan. Vi har tagit fram utbildningskoncept, genomfört tusentals föreläsningar och skrivit ett flertal läroböcker.

I våra utbildningar prioriteras hur, framför varför. Det betyder att vi går igenom de teoretiska grunderna, men tyngdpunkten ligger alltid på tillämpning och praktisk kompetens. För vi vet att i din nya yrkesroll behöver du kunna göra saker, inte bara prata om dem.

När vi tar fram och genomför en utbildning så bygger den på omfattande research och på all den erfarenhet som vi har samlat på genom regelbundna konsultuppdrag och anställningar inom relevanta kompetensområden. Och de lärare som du möter har alltid gedigen kompetens, både inom utbildningens ämne och inom pedagogik och didaktik.

Det är din garanti för att du får rätt kunskaper på ett enkelt, tydligt och begripligt vis.


Hanna-Karin Grensman distanskurs online Kvalificerad administrator distansutbildning Grensman Grensmans ABDistansutbildning: Kvalificerad administratör

Vill du arbeta med att stötta en organisation med administrativa tjänster utöver det vanliga?

Varje organisation har ett stort behov av administrativa tjänster, och administratörerna blir ofta spindlar i nätet utan vilka en organisation knappast skulle kunna fungera. Med kompetensen som du får av den här utbildningen kommer du att bli en stjärna som hjälper företaget att uppnå sina mål och stå stadigt.

Oavsett vilken sorts administratör du är, om du hjälper sälj- och marknadsavdelningen, stöttar chefer i deras arbete, bistår kunder och medborgare i kontakten med kunden eller hantera organisationens information, så så kommer du att ha förståelsen och verktygen för att stötta upp verksamheten på ett utmärkt vis.

Läs mer och boka utbildningen Kvalificerad Administratör.


Hanna-Karin Grensman distanskurs online Kommunikatör distansutbildning Grensman & Grensmans ABDistansutbildning: Kommunikatör

Vill du bli en stjärna på kommunikation, informationsspridning och marknadsföring?

Kommunikatörens grund är strategiska och praktiska kunskaper i effektiv kommunikation, en kompetens som alla företag behöver.

Utbildningen till Kommunikatör är en heltäckande utbildning som tar upp allt från strategier och planering, praktiska verktyg och optimering. Den ger dig spetskunskap i att använda metoder, verktyg, som social media, för att skapa relevant innehåll och formulera slagkraftiga budskap för att nå igenom bruset..

Läs mer och boka utbildningen Kommunikatör


Hanna-Karin Grensman distanskurs online digital Kommunikatör distansutbildning Grensman & Grensmans ABDistansutbildning: Digital kommunikatör

Vill du arbeta med marknadskommunikation och digital marknadsföring?

Oavsett vad målet med din kommunikation är: sälja och marknadsföra produkter, kommunicera med medborgare, eller sprida information inom en organisation, så kommer du att ha det strategiska tänket och verktygen för nå rätt målgrupp, med rätt budskap, på rätt vis.

Utbildningen till Digital kommunikatör är en heltäckande utbildning som tar upp allt från strategier och planering, praktiska verktyg och optimering. Den ger dig spetskunskap i att använda digitala verktyg, som social media, för att skapa relevant innehåll och formulera slagkraftiga budskap för att nå igenom bruset.

Läs mer och boka utbildningen Digital kommunikatör.