Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Inlägg publicerade i “Case inom textproduktion”

Några av de uppdrag som vi utfört inom ramen för textproduktion

Med barnrätten som utgångspunkt

Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och…

Ett annorlunda översättaruppdrag

Under hösten 2015 fick Grensman & Grensmans i uppdrag att översätta ett romanmanus från engelska till svenska. Utöver själva översättningen önskade uppdragsgivaren redaktörsarbete, med förslag på förbättringar gällande…

© Copyright Grensman & Grensmans AB