Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

De som upplåter mina skattepengar till manlig lekstuga

Många kallar sportsändningarna för en kulturyttring och menar att den tid som VM (och andra evenemang) tar endast är en bråkdel av den sammanlagda tiden av TV-sändningarna. I detta har de förvisso en poäng. Dock finns det ett antal frågor som dessa sportivrare väljer att inte avisera.

För det första: Även om till exempel VM i fotboll endast visas under en förhållandevis begränsad period, så finns det många andra sporter (företrädesvis manliga) som tar upp mycket tid från de vanliga kanalerna och som näppeligen intresserar den som inte har ett intresse av ”passiv idrottsutövning”. Frågan är om det utrymme som denna typ av aktiviteter får motsvaras av mängden intresserade?

För det andra: Man brukar säga att idrotten förbrödrar, att den skulle ha positiva effekter. Så är inte fallet.

Vad det gäller ungdomsidrotten, som skulle kunna spela en stor roll för våra ungdomar (framförallt gällande den alltmer utbredda övervikten), så sker selektionen idag mycket tidigt. De barn som kanske är i störst behov av den på grund av trassliga familjeförhållanden och liknande exkluderas antingen på grund av bristande ekonomiska resurser eller på grund av de inte har möjlighet att delta i träningar flera gånger i veckan.

Samtidigt saknar de svagare grupperna i samhället många gånger ekonomiska resurser att bevista på olika typer av matcher. Den huvudsaklige konsumenten av fotbollsevenemang är dels medelklass och dels man. Förbrödring? Ja, i alla fall mellan den vita medelklassens män.

För det tredje: Det finns ett antal olika icke önskvärda fenomen som förstärks och reproduceras inom idrottens kultur. Dessa är bland annat homofobi, sexism och främlingsfientlighet. Det räcker att beakta det faktum att en person som gör dåligt ifrån sig ”spelar som en kärring” (för att inte tala om den ökade prostitutionen som följer i de stora evenemangens spår).

För det fjärde: Idrotten är skapad av män och för män i syfte att frammana ”manliga” egenskaper så som utövande av våld och aggressivitet.  Mer aggressivitet – är det verkligen vad samhället behöver?

Det kan även nämnas att de sporter som männen utövar är det som får hög status, tidigare har sporter så som konståkning, cheerleading och gymnastik varit typiskt manliga sporter, idag är det inte så längre och därmed har också deras status fallit.

Så nej tack, jag vill inte att mina skattepengar går till att finansiera dessa spektakel (vare sig direkt eller via ökade ”sjukskrivningar”). Jag vill inte att polisens knappa resurser används för att ”vakta” vuxna män som leker. Jag vill inte att idrottsanläggningarna alltid i första hand skall användas av de bästa och att män alltid skall ha företräda framför kvinnor.

Lägg mina pengar på föreningsidrotten så att alla som vill får möjlighet att hålla sig sunda och friska. Lägg dem på projekt med reell möjlighet att integrera människor. Använd dem för att ge prostituerade ett drägligt liv.

Men framförallt: sluta hyckla om vad idrotten i detta sammanhang är och vad den har för konsekvenser.

Photo: Eran Chesnutt

Kommentarer är stängda.