Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Den nya vågens normbrytande barnbokslitteratur

PRESSMEDDELANDE | 2013-07-29

Familjen som konstellation kommer aldrig bli densamma igen. Ny teknik och nya lagar möjliggör nya former av familjer som tidigare var omöjliga. Samtidigt så pratar vi mer än någonsin om barnuppfostran. Vad lär vi våra barn? Hur får barnen bäst förståelse för omvärlden? På 70-talet kom politiska barnböcker, idag skildrar barnböcker familj 2.0 och övergrepp. Grensman Förlag presenterar under Pride i år en författarpanel som diskuterar kring dessa frågor ur ett barnboksperspektiv.

Marie Larsson är verksamhetsansvarig på Grensman Förlag som presenterar två starka Samtalet ”Upproriska böcker – normbryteri i barnboksvärlden” hålls mellan författarna Edward Summanen, Eva Susso och Hanna-Karin Grensman. Summanen och Grensman har skrivit böcker som ska hjälpa barn att förstå sin omgivning, oavsett om det handlar om provrörsbefruktning eller övergrepp.

Familjen, den första sociala enhet som ett barn kommer i kontakt med, har gjort revolution de senaste åren. Nya ord har tillkommit, såsom stjärnfamilj, regnbågsfamilj och familj 2.0, och en familj är inte längre endast mamma-pappa-barn, en familj kan vara mycket mer än så. Förr fick vi bekanta oss med plastmammor och styvfarsor, nu gör nya familjekonstellationer entré. Homosexuella får adoptera och kan få egna biologiska barn, forskningen inom genteknik visar att i framtiden kan kvinnliga par få barn med varandra och ensamstående som inseminerar blir allt vanligare. Hur skildras detta i den nya vågens barnbokslitteratur?

”Familjeboken” av Edward Summanen handlar om alla former av familjebildningar och vidgar begreppet familj. Boken tar bland annat upp hur ett barn blir till, insemination, sex, adoption, konstgjord befruktning samt heterosexuella, homosexuella och ensamstående föräldrar.

Eva Susso har gett ut ett flertal barn- och ungdomsböcker, där den som brukar lyftas upp som normbrytande är Den magiska hajtanden för att flickornas moster har en flickvän. Eva påpekar dock att i ingen av hennes böcker har det varit den normativa familjen som fått vara kuliss till hennes berättelser.

Hanna-Karin Grensman har skrivit Peter-Alexander den store – om en liten pojke som råkar ut för det vi inte vill prata om, det vi försöker låtsas som att det inte finns: sexuella övergrepp mot barn. Det uttalade syftet med boken är att hjälpa vuxna och barn att kommunicera kring detta svåra och boken fick en del uppmärksamhet på grund av det ovanliga och normbrytande ämnet.

Samtalsledare är Marie Larsson, verksamhetsansvarig för Grensman Förlag. Marie är utbildad litteraturvetare med inriktning på genus och en uppskattad frilansskribent.

Detta författarsamtal hålls på Stockholm Pride House onsdagen 31 juli kl 13:00 i Hörsalen på Kulturhuset.

Grensman & Grensmans kommer att erbjuda ett varierat utbud av seminiarium till Stockholm Prides besökare i år. Stockholm Pride hålls under tiden 30 juli till 3 augusti på Kulturhuset. Stockholm Pride House skapar en arena för föreläsningar och diskussioner om homo- och bisexualitet, trans- och queerpersoner.

 Ytterligare information

Hanna-Karin Grensman, föreläsare, 08-555 362 20, hanna-karin (a) grensmans.se

Katarina Konradsson, Pressansvarig, 08-555 362 25, katarina.konradsson (a) grensmans.se

Kommentarsfältet är stängt.