Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Det enorma hyckleriet gällande id-kontroller

DEBATT
När Sverige röstade om medlemskap i EU så handlade det om fler saker än att vi skulle kunna resa i Europa utan att behöva växla pengar.  Till exempel har det medfört att vi är en del av Schengen ­- EU:s gränskontrollssamarbete. Frontex skyddade EU:s yttre gränser från att korsas av flyktingar. Det innebar att relativt få personer kunde ta sig till Sverige för att söka asyl.

Att tycka att det är moraliskt försvarbart att EU håller våra gränser, men att det är förkastligt när vi själva gör det är hyckleri. Våra händer blir inte renare för det…En annan bestämmelse vi skrivit under på är att flygbolagen har transportörsansvar. Flygbolagen är alltså ansvariga, vid vite, att inte släppa på någon person som inte har korrekta id-handlingar. I princip är det alltså omöjligt att som flykting flyga till Sverige för att ansöka om asyl. Det är också orsaken till att det sker legitimationskontroller på svenska flygplatser, även när jag som svensk medborgare reser inom Schengen. Att jag ser svensk ut, är ju inte någon garanti för att jag är svensk.

Att tycka att det är orimligt att kontrollera id-kort på tåg, men inte protestera mot att det sker på flyg är självfallet hyckleri.

För ett par år sedan bestämde SJ att de skulle införa personliga biljetter och man blev plötsligt tvungen att kunna styrka sin identitet för tågvärden.  (Syftet var då att skyla över en idiotisk prissättning, som resulterat i handel med biljetterna.)

Att tycka att det var helt i sin ordning med dessa id-kontroller år 2014, men inte år 2015, är inget annat än hyckleri.

I praktiken är det således många som anser att det är helt i sin ordning att civilanställd personal vid flyg- och tågbolag genomför id-kontroller, men protesterar starkt mot att poliser utför dem. Andra opponerar sig mot att poliserna får göra det, och menar att det borde vara tulltjänstemän.

Men, sedan när blev poliserna mindre tillförlitliga än civilanställda eller tulltjänstemän?  Hyckleri och absurt.

På tal om icke tillförlitliga poliser… Det är alltså poliser som får och ska utföra inre utlänningskontroller. Den kontroll som sker av personers identitet och rätt att vistas i landet, som kompensation för frånvaron av inre gränskontroller inom Schengensamarbetet. Dessa kontroller får ske om det finns grundad anledning. Grundad anledning har dock många gånger visat sig vara synonymt med icke-vit. Ett välkänt uttryck för rasism, som mig veterligen, inte renderat några större protester. Till skillnad från den förment rasistiska kontrollen av alla passagerare vid Hyllie station i södra Malmö.

Men det är klart, den som är vit har knappast kommit i kontakt med dessa inre utlänningskontroller tidigare. Hyckleri och opportunistiskt.

Många uttrycker sig ungefär som nedanstående person. Hen skriver på Facebook en id-kontroll vid Hyllie:

”Då såg vi att poliserna tagit tre personer till, varav ett barn i fyraårsåldern. Polismannen föste dem framför sig in i fållan som leder till en trappa upp från perrongen. Tåget stod kvar en stund, jag grät och försökte hålla för munnen för att det inte skulle höras. Sen rullade vi iväg och vad som hände med de fyra som fick gå av kommer jag aldrig få veta.” [mina markeringar]

 

Den emotionella och dramatiskt ställda frågan kan enkelt besvaras: De skjutsades till migrationsverket för att registrera asylansökan. Därefter fick det plats på, och transporterades till, asylboende i väntan på att deras ansökan processats. Precis så som alltid ska ske när flyktingar anländer till Sverige.

Det förändras inte av att händelsen beskrivs i ord som för tankarna till 1930-talets Tyskland. Det är fruktansvärt smaklöst, och förringande mot svenska myndigheter likväl som andra världskrigets offer.

Det finns goda skäl till att diskutera frågor kring id-kontroller, rörlighet och asyl. Vi kan resonera kring om Schengensamarbetet överhuvudtaget är rimligt ur ett humanistiskt perspektiv, vi kan tala om asyl i relation till kvotflyktingar, vi kan fundera över när och hur det är skäligt att tvingas visa upp id-handlingar och om flyktingar ska behöva registrera en asylansökan vid ankomst till Sverige.

Vi kan vidare diskutera vilka rättigheter som tulltjänstemän ska ha gentemot mig person och mina tillhörigheter, vilka säkerhetskontroller och övervakning som vi som medborgare nödgas acceptera att bli föremål för.

Vi kan också debattera om dessa id-kontrollers konsekvenser för Öresundsregionen är berättigade eller inte. Och vi kan naturligtvis vara skarpt kritiska till hur flykting- och migrationspolitiken bedrivs idag (vilket jag är rädd för att nästan alla svenska medborgare är – oberoende av politisk hemvist).

Men det hyckleriet som förekommer i dagens debatt står mig upp i halsen, och det får mig att misstänka att det mer handlar om svenska och danska medborgares möjlighet att kunna resa friktionsfritt över bron, snarare än av omtanke om flyktingar och migranter.  För inte kan det väl vara så illa att det bara är de människor vi ser som räknas?

Kommentarsfältet är stängt.