Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Digitala strategier för More Beautiful by Kerry Rigby

En del av min verksamhet är att hjälpa små och medelstora företag med digitala strategier. Det är ett slöseri att så många företag sitter på en fantastisk kompetens men av olika skäl inte lyckas nå ut motsvarande denna kompetens. Vanligen handlar det om att man inte lyckas driva trafik till sina köpkanaler eller så lyckas man inte konvertera besökarna till kunder. Ofta handlar det om båda dessa.

More Beautiful by Kerry Rigby är en salong som erbjuder en mängd behandlingar inom avancerad skönhetsvård, kroppsvård och avslappnade massageterapi. Det är kärnkompetensen och alltså det som hon bör och ska fokusera på. Hon har en mängd kunder och i princip alla hennes kunder återkommer. (Själv har jag besökt henne regelbundet i flera år.) Nästan alla kunder tar också del av de nyhetsbrev som hon skickar ut, vilket antyder att hennes kunder uppskattar dessa och är intresserade av verksamheten.

Men det finns alltid utrymme för förbättringar och i detta fall – som så ofta annars – handlar det just om att dra nytta av de digitala kanalerna som är hennes huvudsakliga källa till bokningar och nya kunder.

Utan analys och strategi blir det ofta pengar i sjön

I projektets första del analyserade jag därför de förutsättningar som företaget hade, hur deras närvaro såg ut och var det fanns utrymmer för förbättringar. Utifrån detta tog jag fram en digital strategi, som bland annat omfattade en ny webbsida. Det räcker nämligen sällan att ha en webbsida. Man måste ha klart för sig vad man vill att webbsidan ska uppnå, vad syftet med den är, och säkerställa att webbsidan stöttar de målen. I detta specifika fall: att kunderna bokar behandlingar. Här fanns också en separat bokningssajt att ta hänsyn till.

Egentligen gör jag inte webbsidor längre. Men när man har funnit världens bästa skönhetsterapeut – som man för allt i världen inte vill bli av med – så blir det mycket, mycket svårt att säga nej till henne. Därför gjorde jag en webbsida och fyllde den med innehåll. Detta innefattade bland annat nya och tydligare beskrivningar av de 50-talet behandlingar som hon erbjuder. Texter som även kunde användas i det externa bokningssystemet för att öka konverteringen där.

Det var också viktigt att säkerställa att säkerställa att de olika systemen länkades med varandra. Implementera Google Analytics (för uppföljning), koppla till Mailchimp (för nyhetsbrev) och till de övriga digitala kanaler som hon använder (Facebook och Instagram). Slutligen finns det också en del formella lagkrav som behövde adresseras – så som GDPR.

Vikten av kompetenshöjning hos kunden

Som en del av projektet har jag också gjort en poäng av att säkerställa att de har förståelse för och kompetens att hantera de system som används. Förståelsen är viktigt för att kunna ta bra beslut och jag vill inte heller att de ska vara låsta till mig. Precis som med alla andra relationer vill jag att de ska vara mina kunder för att de vill de och så länge de önskar det – inte stanna av tvång eller svårigheter att byta.

Sajten lanserades våren 2019 och därmed har första delen i planen realiserats: säkerställa en hög konvertering. I nästa steg kommer vi att arbeta vidare med att driva trafik till sajten och till bokningssystemet.

Om projektet (del 1)

Kund: More Beautiful by Kerry Rigby

Uppdraget:
Digital strategi, framtagande av ny webbsida, framtagande av nya produktbeskrivningar. Uppdatering av befintlig bokningssajt. Hantering av nyhetsbrev. Förtydligande av varumärke. Utbildning. Uppfyllande av legala krav. Koppling till externa system och verktyg och mycket annat.

Omfattning: ca 60 timmar. (Detta ska inte ses som en fingervisning, jag har medvetet ansträngt mig löjligt mycket för att hålla nere antalet timmar. Räkna med det dubbla under normala förhållanden.)

Utförare: Hanna-Karin Grensman