Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Allt om digitala strategier

Varför ska du bry dig om digitala strategier?

De senaste åren har digitaliseringen påverkat hart när alla delar av företagens verksamhet. Det kräver att man anpassar affärsmodeller efter den nya tekniker, att man hittar effektiva strategier för att säkerställa att man skapar affärsnytta. Slutligen kräver digitaliseringen även att man bör se över möjligheterna att använda tekniken för att effektivisera verksamheten.

Digitaliseringen har också inneburit att kundernas har blivit mer selektiva och gör i hög grad ett aktivt val när det kommer till att interagera med olika varumärken. Detta kräver i sin tur att företagen arbetar fram nya strategier för att möta kundernas krav. 


Vad vi erbjuder inom digitala strategier:

 

UTBILDNING | BÖCKER | MATERIAL OCH RESURSER | CASE 


Teman inom affärsutveckling, strategi och ledning

  • Digital transformation – Att anpassa affärsmodellen utifrån den nya tekniken
  • Digitala strategier – Ta fram effektiva strategier och säkerställa att affärsnytta skapas.
  • Digitaliserad verksamhet – Att använda teknik för att effektivisera verksamheten

Teman inom kommunikation, marknadsföring och försäljning

  • Digital försäljning – Att arbeta med moderna tekniker för att möta kundernas köpmönster.
  • Den digitala butiken – Att använda teknik för en bättre kundupplevelse
  • Digital marknadsföring – Att driva trafik till butik med inbound marketing.
© Copyright Grensman & Grensmans AB