Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Affärsutveckling och digitala strategier

Strategiskt arbete med fokus på affärsutveckling, digitalisering och kommunikation. Och ledarskap, alltid ledarskap.

Jag gillar att tänka och är hyfsat bra på det, genom att kombinera det med universitetsstudier och omfattande erfarenhet, har jag kommit till en punkt där jag tycker att det strategiska arbetet är löjligt tillfredställande. Det lägger grunden för företagets möjligheter att lyckas och jag finner ett lugn och en stilla glädje i tydliga processer, effektiva strategiska planer, och uppstrukturerade aktivitetslistor.

Jag arbetar utifrån två övergripande teman:

Affärsutveckling, strategi och ledning som innefattar digital transformation och att anpassa affärsmodellen efter ny teknik, framtagande av effektiva strategier för att säkerställa att affärsnytta skapas samt använda digital teknik för att effektivisera verksamheten.

Kommunikation, marknadsföring och försäljning som innefattar hur man kan öka försäljningen med digitala tekniker – i e-butiker likväl som i fysiska butiker – och hur man kan arbeta med digital marknadsföring för att driva trafik till sina handelsplatser.

De senaste åren har digitaliseringen påverkat hart när alla delar av företagens verksamhet. Det kräver att man anpassar affärsmodeller efter den nya tekniker, att man hittar effektiva strategier för att säkerställa att man skapar affärsnytta. Slutligen kräver digitaliseringen även att man bör se över möjligheterna att använda tekniken för att effektivisera verksamheten.

Digitaliseringen har också inneburit att kundernas har blivit mer selektiva och gör i hög grad ett aktivt val när det kommer till att interagera med olika varumärken. Detta kräver i sin tur att företagen arbetar fram nya strategier för att möta kundernas krav.

Jag kan hjälpa dig med det.


Köp min tid

Utgångspunkten är vad du behöver, varför du behöver det och vad du vill uppnå. Du berättar och jag lyssnar och ställer frågor. Om du inte vet säkert vad du vill, så vet jag vilka frågor jag ska ställa för att vi ska komma fram till det. När jag förstått dig så föreslår jag en lösning, speciellt anpassad till dig och ditt företag.

Svårare än så är det inte.

Hanna-Karin Grensman Grensman & Grensmans AB skribent debattor forelasare kop min tid

Hanna-Karin Grensman Grensman & Grensmans AB skribent debattör föreläsare verktygsladaVerktygslåda

Här har jag samlat verktyg som du kan ha nytta av när du arbetar med affärsutveckling, digitalisering eller kommunikation. De handlar om mallar och checklistor, praktiska verktyg och steg-för-steg instruktioner.

För dig som är lärare och använder E-handel i praktiken eller Content Marketing i undervisningen finns det material som kan underlätta din undervisning. Och för studenterna finns det material som underlättar lärprocessen.

Gå till Verktygslådan.


Hanna-Karin Grensman Grensman & Grensmans AB skribent debattör föreläsare. Föreläsningar och kurserUtbildning inom affärsutveckling och digitala strategier

Jag håller föreläsningar, kurser och workshops inom affärsutveckling och digitala strategier.

Jag har ett antal mer eller mindre standardiserade erbjudanden men jag tar också gärna fram nya utbildningar, konstruerar workshops eller bidrar till en befintlig utbildning – digital eller fysisk närvaro efter behov.

Läs mer under Utbildningar inom digitala strategier.


Content Marketing och E-handel i praktiken böcker för dig som undervisar Hanna-Karin GrensmanBöcker om affärsutveckling med digitala strategier

Jag har skrivit två böcker på området, E-handel i praktiken och Content Marketing.

Läs mer om böckerna och köp dem direkt i min bokhandel.