Content Marketing | Grensman & Grensmans Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Content Marketing

Öka din försäljning med kraften i digital teknik

De senaste åren har kundernas konsumtionsmönster förändrats radikalt. Kunderna har blivit mer selektiva och gör i hög grad ett aktivt val när det kommer till att interagera med olika varumärken. Detta kräver i sin tur att företagen arbetar fram nya strategier för att möta kundernas krav.

Att skapa innehåll för att engagera och entusiasmera rätt målgrupp är en utmaning för alla marknadsförare och kommunikatörer i dagens sociala mediebrus. Content Marketing visar hur du i praktiken arbetar med innehållsmarknadsföring på bästa sätt.

Utifrån moderna marknadsföringsmodeller tittar vi på hur man skapar försäljning och optimerar effekten av sin marknadskommunikation med hjälp av digitala plattformar som webbsidor, e-butiker och social media.

Vi kopplar det också till den alltid lika viktiga affärsnyttan – för att säkerställa att våra satsningar har potential att skapa lönsamhet.

Det här får du lära dig

  • Kundresan (customer journey). Vilka är företagets kunder och hur ser deras köpprocess ut -från tanke till inköp, användande och rekommendationer?
  • Företagets digitala närvaro. Vilka kanaler används och i vilket syfte, vilka affärsmål uppfylls och hur stöttar de kundresan? Hur omvandla besökarna till kunder i företagets digitala kanaler?
  • Inbound marketing. Metoder och aktiviteter som driver potentiella kunder till företagets produkter och tjänster., så som content marketing (innehållsmarknadsföring)
  • Social selling. Dra nytta av kraften hos social media för att öka försäljningen
  • Mätning och uppföljning av företagets digitala strategier.

Content marketing Hanna-Karin Grensman

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Hanna-Karin Grensman bok:  Content Marketing, som utkom på Sanoma Utbildning hösten 2020.

Föreläsningen passar 

Alla företag som har eller att planerar att skaffa digitala kanaler, som webbsidor, e-butiker och social media, och önskar få valuta för sin investering.

Exempel på ett vanligt upplägg

Ofta vill mina kunder ha mer än en föreläsning och ett vanligt upplägg består av tre delar; föreläsning, workshop och bok till alla deltagare. Så här kan en endagsutbildning se ut:

  • Föreläsning: Content Marketing: Öka din försäljning med kraften i digital teknik (2 timmar)
  • Workshop: Varje deltagare utgår från sin egen verksamhet och genomför de moment som krävs för att ta fram en digital strategi. (6 timmar)
  • Boken Content Marketing till alla deltagare.

Köp föreläsning, kurs eller workshop (eller något helt annat)

Föreläsningen finns i ett par olika versioner med olika längd och fokus och den kan med fördel kombineras med workshopövningar för djupare förståelse. Den kan också vara grunden till, eller en del i, en mer omfattande kurs.

Utgångspunkten är vad du behöver, varför du behöver det och vad du vill uppnå. Du berättar och jag lyssnar och ställer frågor. Om du inte vet säkert vad du vill, så vet jag vilka frågor jag ska ställa för att vi ska komma fram till det. När jag förstått dig så föreslår jag en lösning, speciellt anpassad till dig och ditt företag.

Svårare än så är det inte. 

Hanna-Karin Grensman Grensman & Grensmans AB skribent debattor forelasare kop min tid