Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Föreläsningsserie: Digitala strategier för besöksnäring och handel

WestKomp 0.1 är ett projekt som syftar till att öka den digitala kompetensen inom områden som marknadsföring, affärsutveckling, e-handel och användandet av digitala plattformar. Målgruppen är 600 små och medelstora företag samt anställda i Uddevalla, Lidköping, Borås, Trollhättan, Vänersborg och Falköping.

Om föreläsningarna

De senaste åren har kundernas konsumtionsmönster förändrats radikalt. Genom att implementera digital teknik i olika delar av verksamheten och ta fram digitala strategier kan vi i högre grad möta kundernas köpmönster, erbjuda en bättre kundupplevelse och effektivisera verksamheten.

Det kan handla om att utifrån moderna marknadsföringsmodeller titta på hur man skapar försäljning och optimerar effekten av sin marknadskommunikation med hjälp av digitala plattformar som webbsidor, e-butiker och social media. Men också om teknik som kan användas i fysiska butiker och hur tekniken kan stödja övriga verksamheten och inte minst, hur den kan ligga till grund för en mer effektiv affärsmodell.

Vi kopplar det också till den alltid lika viktiga affärsnyttan – för att säkerställa att våra satsningar har potential att skapa lönsamhet.

  • Digital transformation – Att anpassa affärsmodellen utifrån den nya tekniken
  • Den digitala kunden – Vilka är företagets kunder och hur ser deras köpprocess ut -från tanke till inköp, användande och rekommendationer?
  • Den digitala butiken – Att använda teknik för en bättre kundupplevelse
  • Den digitala verksamheten – Att använda teknik för att effektivisera verksamheten
  • Digital försäljning – Att arbeta med moderna tekniker för att möta kundernas köpmönster. Till exempel med sociala medier och social selling.
  • Digital marknadsföring – Att driva trafik till butik med inbound marketing. Content marketing (innehållsmarknadsföring).

Föreläsningar i serien

Föreläsningarna kan ses live eller via videolänk i Borås, Falköping, Lidköping, Uddevalla och Vänersborg. 

Boka föreläsningar och bli en del av projektet på WestKomps sida