Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Grensmans som medarrangör till normkritisk språkdag

Yrkesföreningen Språkrådgiving och textvård, bjuder in till språkdag fredagen den 21 oktober i vackra lokaler på Högskolan för lärande och kommunikation på Högskolan i Jönköping. Värd för dagen är Jönköping University (ju.se). Hanna-Karin Grensman är ledamot i föreningen och en av arrangörerna.

Temat för dagen är Normkritiska perspektiv på språk. Normkritik är ett högst aktuellt ämne som går att applicera på såväl klarspråksarbete och webbredigering som pedagogik och journalistik, för att bara nämna några områden där föreningens medlemmar är verksamma. Exempel på frågeställningar som föreläsningar och diskussioner kommer att beröra är

  • Varför behövs ett normkritiskt perspektiv i allmänhet och på språket i synnerhet?
  • Hur går normkritiskt språkarbete till i praktiken?
  • Vilket gehör får projekt som utmanar rådande normer i språket?
  • Hur uppfattar läsarna normkritiska texter?
  • Finns det en konflikt mellan normkritik och klarspråk?

Mer information och anmälan hittar du på föreningens webbisda och i filen nedan.

inbjudan_sprakdag_161021

Kommentarer är stängda.