Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Halmgubbe från höger – Teodorescu om strukturer

”Jag tror inte på strukturella förklaringsmodeller. Jag tror inte att blonda medelålders män alltid är förövare, inte heller att mörkhåriga unga kvinnor alltid är offer.”

Strukturella förklaringsmodeller innebär inte att alla i ett specifikt segment är helt bundna av just den strukturen.

Att det t.ex. finns strukturer som gör det svårare att få ett arbete om man har ett utländskt klingande namn betyder inte att det är omöjligt för alla dessa att få ett arbete, eller en topposition för den delen.

Inte heller existerar det någon förklaringsmodell som – med Teodorescus ord – innefattar ”att blonda medelålders män alltid är förövare, inte heller att mörkhåriga unga kvinnor alltid är offer.”

En individs handlingsutrymme avgörs av rådande strukturer i kombination med individens egna drivkrafter och förutsättningar.

Vi kan diskutera i vilken grad strukturerna påverkar individernas frihet – vilket ansvar individen ska ha för att ta sig utanför dessa snäva ramar – eller hur vi bäst kommer till rätta för problematiken – men att det finns en samverkan mellan individ och struktur är snarare en förutsättning, än en diskussionsfråga.

(Analogt menar vissa att biologi är den främsta förklaringen till människors attityder, preferenser och handlande medan andra hävdar att samhälle och konstruktion har långt mycket större betydelse – men få är så extrema att de totalt förnekar att den andra sidan skulle ha NÅGON påverkan.)

Varför Teodorescu väljer att förstöra en annars välskriven och viktig text, och min lördagsmorgon, är för mig höljt i dunkel. Jag hoppas att förklaringen inte är så banal som akademisk ohederlighet eller ideologisk enögdhet…

Kommentarer är stängda.