Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Juridisk abort – för barnets bästa

Juridisk abort presenteras ofta som ett sätt för föräldrar, ofta pappor, att smita undan sitt ansvar. I själva verket kan sådan lagstiftning i stället innebära en möjlighet för barn att slippa oengagerade och olämpliga föräldrar. Man kan överge sina barn redan i dag; med juridisk abort skulle man förlora rätten att återuppta föräldraskapet när man känner för det.

Ett löjligt lågt underhållsbidrag. Det är den enda juridiska konsekvensen när en förälder avsäger sig föräldraskapet och försvinner sitt barn liv. Trots att barnrätten stipulerar att barn har rätt till en relation med båda sina föräldrar, finns det inget som reglerar föräldrars skyldigheter att stanna kvar.

Däremot har en förälder som överger sitt barn rätt att komma tillbaka och kräva tillgång till barnet. Det spelar ingen roll hur länge han (det är oftast en han, även om det omvända förekommer) har varit borta, orsaken till frånvaron, om han vägrat betala underhåll eller givit löfte om att avstå vårdnad. Inte ens övergrepp på kvinnan eller barnet är en självklart avgörande faktor. En förälder utan vårdnad har nämligen alltid rätt att ansöka om vårdnad, boende och umgänge – något som ger dem rättigheter, och förvisso skyldigheter, gentemot barnet.

Barnrätt innebär även att få slippa en likgiltig förälder

Att bli övergiven av en förälder kan naturligtvis vara tragiskt för barnet, men många gånger är det förmodligen bättre än alternativet. Ska vi tala om barnrätt behöver vi även tala om barnets rätt att slippa en likgiltig, eller i värsta fall olämplig, förälder. Umgänge med en oengagerad pappa är plågsamt i stunden och får på sikt negativa konsekvenser för självkänslan och måendet. Det är ett högt pris för ett barn att betala.

När det kommer till föräldrarna har man i allmänhet viss förståelse för kvinnan och accepterar hennes rätt att välja – eller välja bort – fostret och föräldraskapet. Mannen däremot, han får skylla sig själv. Som vänstersajten Politism påpekar: det finns minsann ingen orättvisa i att en man som ”rimligen [blivit] informerad i skolan om hur graviditeter uppstår” inte får göra abort. Att även kvinnan fått samma information – och att hon i rättvisans namn därmed borde få skylla sig själv hon också – undviker man nogsamt att nämna.

Likartat påstås ofta att det är mannen och hans behov som styr sexakten och därmed är det hans fel om kondom inte används. Som om kvinnor inte skulle ha sexuell agens, som om kvinnor inte skulle ha exakt samma ansvar att skydda sig mot oönskad graviditet. Idén är lika förminskande som sexistisk.

Med juridisk abort skulle han dock förlora privilegiet att återinträda som far enbart för att han önskar det.

Det krävs två för att skapa ett foster

Det är självklart att den som varit med och skapat ett foster också tar ansvar för det. Men det är inte samma sak som att placera allt ansvar på mannen med snusförnuftiga kommentarer om att han borde avstått från sex om han inte ville bli pappa samtidigt som man inte ger honom några reella valmöjligheter.

Inte heller är det en proportionerlig konsekvens att 5,4 minuters aktivitet (genomsnittstiden för penetrerande samlag), orsakad av en biologisk drift, tillåts determinera en fjärdedel av mannens liv. Att kvinnans perspektiv är överordnat eftersom hon bär fostret, ger oss inte rätt att fnysa åt mannens. Framför allt inte när det rör sig om unga människor, och speciellt inte när vi kan göra något åt det.

Med juridisk abort skyddas barnet

En möjlighet att utöka både barnets och mannens rättigheter är så kallad juridisk abort. Det innebär att mannen får rätt att avsäga sig faderskapet i början av graviditeten – och därmed alla tillhörande rättigheter och skyldigheter.

I praktiken har mannen redan den mest avgörande rättigheten som juridisk abort skulle medföra – att överge barnet. Med juridisk abort skulle han dock förlora privilegiet att återinträda som far enbart för att han önskar det. Den stora vinsten blir därmed ökad trygghet och stabilitet för barnet och kvinnan i de fall som mannen inte vill vara pappa. Den olämpliga eller oengagerade pappan skulle inte längre kunna utnyttja sin nuvarande rätt att ändra sig.

Varje barn har rätt till aktiva och kärleksfulla föräldrar som vill ha dem. Möjligheten till juridisk abort ökar sannolikheten att barnet får just det.

(Först publicerad i Smedjan (Timbro) – 2019-08-28)


Mer på temat

Mötet – sex utan ansvar? 

Mötet-–-Sex-utan-ansvar-SVT-Play

 

 

 

Ett argument för juridisk abort

argument för juridisk abort debatt Grensman

 

 

 

 


Hanna-Karin Grensman Grensman & Grensmans AB skribent debattör föreläsareLäs mer om SEXUALITET, SNUSK OCH SAMVARO

Under denna vinjett samlar jag allt som rör sexualitet, snusk och samvaro. Här finner du texter om allt från sexrobotar och onani, till samtyckeslagstiftning och hur man undviker våldtäkt.