Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Material och resurser

Här har jag samlat resurser som du kan ha nytta av när du arbetar med digitala strategier. Oberoende av om du är student, lärare eller yrkesverksam. 

För närvarande pågår ett större arbete med att fylla på innehållet här. Så kom gärna tillbaka snart igen, så kommer du att finna ännu fler resurser.


MALLARFÖR LÄRAREN | FÖR SJÄLVSTUDIER 


MALLAR OCH CHECKLISTOR

Här finns mallar baserade på böckerna som du kan använda fritt. 

Mallar

 • Business case
 • Business model canvas
 • Expertgranskning utifrån heuristiska principer
 • Innehållsguide
 • Innehållsstrategi
 • Mätplan
 • Nulägesanalys
 • Påverkansmatrisen
 • Redaktionell plan
 • Åtgärdsplan

Checklistor

 • Checklista för e-handelsprocess
 • Checklista digitalisering fysiska butiker
 • Checklista för innehållsmarknadsföringsprocess
 • Checklista för användbarhet
 • Checklista för att skriva för webben
 • Checklista för it- och informationssäkerhet
 • Svarta listan. Svarta listan innehåller ord och fraser som man bör undvika att använda eftersom många har svårt att förstå dem.

FÖR LÄRAREN

Här finns material för dig som undervisar med hjälp av böckerna eller i allmänhet. 

E-handel i praktiken

Content Marketing


FÖR SJÄLVSTUDIER

Här finns material som passar dig som använder böckerna som student eller för självstudier. 

E-handel i praktiken

Content Marketing

© Copyright Grensman & Grensmans AB