Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Material till Content Marketing

Fördjupningsmaterial till boken Content Marketing.

Här finns material för dig som använder boken Content Marketing – som lärare, som student, eller för egen kompetsutveckling. 

Klicka på respektive länk och rubrik för att ladda ner materialet som du vill använda.

 • Övningsuppgifter till boken Content marketing
  Övningsuppgifterna är enklare kunskapsfrågor som direkt bygger på innehållet i boken Content Marketing. Materialet är uppbyggt efter bokens kapitel. Du kan dela ut materialet som stöd till dig själv eller dina studenter i deras inlärningsprocess. Du kan även använda det som underlag för att skapa diagnostiska tester och prov.
 • Bildbank med bilder och modeller från boken.
  Bilder och modeller så som de presenteras i boken. Kan användas för att ta fram presentationer, i skolarbeten eller annat material.
 • Svarta listan
  Svarta listan innehåller ord och fraser som man bör undvika att använda eftersom många har svårt att förstå dem.
 • Att genomföra workshop – metoder och verktyg 
  Det finns en lång rad metoder och verktyg som du kan använda när du genomför en workshop. I detta häfte beskriver jag brainstorming, De Bonos sex tänkande hattar, cafémodellen och fiskbensdiagram.
 • SWOT-analyser som skapar värde
  SWOT-analys är en flexibel analysmodell som kan användas för att analysera allt från organisationer till projekt. Men för att den faktiskt ska skapa värde, behöver man arbeta mer systematiskt än vad många är vana vid.
 • Dokumentformatering för nybörjare – Word, Microsoft Office 365 [Film]
  I den här filmen går jag igenom det absolut mest grundläggande när det kommer till att hantera Word. (Motsvarande funktioner finns i Open Office och pages, samt delvis i Google Docs.)

Content Marketing