Material till E-handel i praktiken | Grensman & Grensmans Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Material till E-handel i praktiken

Fördjupningsmaterial till E-handel i praktiken – från strategi till affärsnytta

Här finns material för dig som använder boken E-handel i praktiken. Du kanske är lärare, student eller bedriver annan kompetensutveckling. 

Klicka på respektive länk och rubrik för att ladda ner materialet som du vill använda.

 • Övningsuppgifter till boken E-handel i praktiken
  Övningsuppgifterna är enklare kunskapsfrågor som direkt bygger på innehållet i boken E-handel i praktiken. Materialet är uppbyggt efter bokens kapitel. Du kan dela ut materialet som stöd till dina studenter i deras inlärningsprocess. Du kan även använda det som underlag för att skapa diagnostiska tester och prov.
 • Flashcards för att öva bokens nyckelbegrepp
  Öva in bokens nyckelbegrepp med hjälp av flashcards. Begreppen är sorterade efter den del av boken där de först förekommer.
 • Checklista digitalisering fysiska butiker
  Checklistan kan används av dig som har en eller flera fysiska butiker och vill dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att skapa affärsnytta. Checklistan kommer att vara att stöd för att ta fram en strategisk plan och en konkret aktivitetslista.
 • Att genomföra workshop – metoder och verktyg
  Det finns en lång rad metoder och verktyg som du kan använda när du genomför en workshop. I detta häfte beskriver jag brainstorming, De Bonos sex tänkande hattar, cafémodellen och fiskbensdiagram.
 • SWOT-analyser som skapar värde
  SWOT-analys är en flexibel analysmodell som kan användas för att analysera allt från organisationer till projekt. Men för att den faktiskt ska skapa värde, behöver man arbeta mer systematiskt än vad många är vana vid.
 • Dokumentformatering för nybörjare – Word, Microsoft Office 365 [Film]
  I den här filmen går jag igenom det absolut mest grundläggande när det kommer till att hantera Word. (Motsvarande funktioner finns i Open Office och pages, samt delvis i Google Docs.)

E-handel i praktiken