Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Mehmet Kaplan och extrailskan

KRÖNIKA

Du har säkert sett bilden. De föreställer bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) som sitter vid ett skrivbord. Framför honom står ett par med barnvagn. Kaplan säger till dem: ”För att få bostad inom 10 år – måste ni vara nyanlända eller terrorister!”

En moderat politiker delade den och vips blev han kritiserad för att sprida rasistiska bilder.  Andra halvan av internet protesterar högljutt och menar att bilden visst inte är rasistisk och att dela den inte är ett tecken på rasistiska åsikter. Debatten blev mer och mer infekterad och det såg ut som att konflikten aldrig skulle få en lösning…

Tills nu. För som tur är finns det ett enkelt test framtaget av Herr Pontus Lundqvist för att avgöra om någon är rasist eller inte.

Test 1: Är du rasist?

Föreställ dig att du är djupt missnöjd med den förda bostadspolitiken (det borde inte vara så svårt). Tänk nu specifikt på Mehmet Kaplan som bostadsminister. Känner du ilskan? Bra!

Du ska nu få två alternativ. Välj det som passar bäst in på dig:

A) Mehmet Kaplan är en inkompetent idiot och det är en skam för Sverige att han är bostadsminister.

B) Mehmet Kaplan är en inkompetent idiot och det är en skam för Sverige att han är bostadsminister. Jag avskyr den @#!!*¤ turken!

Om du svarat A):
Du inser att Kaplan är många saker så som: man, glasögonbärare, miljöpartist, turk, Ship to Gaza-aktivist, bostads- och utvecklingsminister och muslim. Du är arg/besviken/upprörd/ledsen/missnöjd med den politik han företräder och tycker att den satiriska bilden sätter fingret på detta.

Om du svarat B):
Du är arg/besviken/upprörd/ledsen/missnöjd med den politik Kaplan företräder. Och det gör dig extra upprörd när du tänker på att mannen faktiskt är turk! Denna extrailska som är kopplad till hans etnicitet är ett tecken på att du hyser rasistiska åsikter. Sluta med det.

Att sprida bilden kan alltså vara rasism – beroende på de tankar och intentioner som delaren har – men det finns ingen anledning att utgå ifrån det.

Test 2: Är bilden rasistisk?
Vi kan alla vara överens om att för att bilden i sig ska vara rasistisk krävs det att tecknaren gjort narr av Kaplan på grund av hans etnicitet. Betrakta bilden en stund och välj sedan det alternativ som passar bäst in på dina tankar.

A) Kaplan sitter bakom skrivbordet i egenskap av minister och miljöpartist. Att kritisera Kaplan för att ha turkiskt ursprung är rasism, att kritisera honom för att han är en dålig politiker är det inte.

B) Kaplans enda relevanta egenskap är att han är turk. Varje skämt som rör honom måste därför med nödvändighet handla om hans etnicitet. Därför är bilden utan tvivel rasistisk.

Om du svarat A):
Du inser att det finns en viktig distinktion mellan att kritisera någon för deras etnicitet och deras yrkesutövande. Du förstår att det inte går att byta ut bildens Kaplan mot valfri turk eftersom det skulle göra bilden obegriplig, vilket återigen visar att det inte handlar om etnicitet. Bra, du har de insikter som krävs för att få dela bilder i social media.

Om du svarat B):
Kaplan är många saker så som: man, glasögonbärare, miljöpartist, turk, Ship to Gaza-aktivist, bostads- och utvecklingsminister och muslim. Eftersom du väljer att endast se honom som turk, hyser du rasistiska åsikter. Sluta med det.

Hoppas att testen har ökat dina insikter och att du nu kan agera adekvat i den fortsatta debatten. Jag önskar dig lycka till!                         

—————————————————————
Disclaimer angående Test 1: Herr Pontus Lundqvist skrev en text om extrailskan som indikation på rasistiska tankar. Tyvärr kan jag inte återfinna originalinlägget så jag är inte helt säker på att jag angivit rätt upphovsman och inte heller att jag använder begreppet på det vis som han avsåg. 

8 kommentarer

 1. Anonym Anonym 18 februari, 2016

  Hej.

  Logiskt resonerat utifrån förutsättningarna du valt. Vad sägs om följande obekräftade hypotes:

  Kaplans inkompetens (eller vad man väljer att kalla hans agerande) är en indirekt eller direkt följd av hans etnicitet och religionstillhörighet. Hans hemligstämplade aktiviteter i södra Turkiet mot Syriska gränsen kan tjäna som grund för misstanke om detta. Så även hans samarbete med Muslimska Brödraskapet.

  Hur ser resonemanget ut om detta tillförs? Blir etniciteten och religiositeten någonsin relevant?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 2. Hanna-Karin Grensman Hanna-Karin Grensman 18 februari, 2016

  Jag tänker att etniciteten som i "biologisk kropp" sällan blir relevant när vi talar om inkompetens som bristande förmåga. Det finns ingen kausalitet mellan att vara turk och att vara inkompetent.

  Däremot så är det givet att olika kulturella och ideologiska/religiösa föreställningar påverkar viljan och de upplevda möjligheterna att agera. Alltså om Kaplan är uppvuxen i en specifik kontext och har utvecklat specifika ideologiska ställningstagande kan det innebära att han fattar beslut utifrån dessa eller att han är mer lojal till detta är till sitt ämbete som minister. I så fall skulle hans agerande kunna bro på ett medvetet eller omedvetet agerande där hans mål och motiv ser annorlunda ut än vad vi förväntar oss och därmed upplevs de av oss som negativt. För resultatet blir, ur vårt perspektiv, negativt. Så ja, man kan tänka sig flera perspektiv där (etnicitet ->) kultur och religiositet i allra högsta grad är relevant.

  Jag vill dock understryka att detta är rent teoretiska spekulationer från mina sida, jag har inte kunskap gällande Kaplans bakgrund eller motiv utöver vad som står på (den i allmänhet tendentiösa) Wikipedia.

 3. Hanna-Karin Grensman Hanna-Karin Grensman 18 februari, 2016

  (När jag skrev "vårt" avsåg jag "vi som har andra mål och motiv än de som jag konstaterar att Kaplan _skulle kunna_ ha ovan".)

 4. Grodan Boll Grodan Boll 18 februari, 2016

  Hahah, klockrent. Extrailska. Bra test där. Jag inser dock att ett visst mått av ilska, eller kanske rent av extrailska, infinner sig när jag tänker på politiker i gemen. Eftersom att vara politiker inte kvalar in som etnicitet, kön eller sexuell läggning så kan knappast den ilskan härledas till rasism. Eller ?

 5. Hanna-Karin Grensman Hanna-Karin Grensman 18 februari, 2016

  Hur är det nu, är funktionsnedsättning en diskrimineringsgrund? Det finns ju onekligen en stark korrelation mellan sittande regering och kognitiv funktionsnedsättning, vilket i så fall komplicerar saken.

 6. Anonym Anonym 19 februari, 2016

  Hej.

  Då jag arbetar med barn och ungdomar med annorlunda kognition (och ibland även vuxna), vare sig den är under normalbegåvning eller över (Weschler/Raven i första hand) vill jag påpeka att inkompetensen föregående och nuvarande regeringar ägnar sig åt knappast är grundat i kognitionsstörning.

  De människor som har ett annorlunda tänkande lägger ner betydligt mer intellektuell kapacitet på att försöka förstå hur interaktion mellan människor fungerar; inte sällan används liknelsen att neurotypiska människor fått en manual som den av neurotyper bestämd som funktionsnedsatt inte fått. De har till skillnad från neurotyper en ganska god bild av sin egen förmåga. Riktigt intressant är det när eleven uppvisar intelligens och kognitiv förmåga långt över det normala, men inte per automatik socialiseras så som en normalfungerande person gör; utan att behöva tänka på det.

  Normalbegåvad betyder ju trots allt bara att en person tänker likadant och är lika begåvad som majoriteten, inte att personen är särdeles intelligent. Problemet med regeringen är just att den består av normalbegåvade personer med ego, och utan förmåga till metakognition eller flerdimensionell problemanalys.

  Troligen hade landet faktiskt fungerat bättre med en grupp högfungerande autister vid rodret. Det finns inga neurotypiska människor som har dessas förmåga till att systematiskt organisera och effektivisera system utan att saker som partilojalitet kommer i vägen.

  Nu skrev jag långt, där jag kunde skrivit kort, men att funktionshinder idag används som acceptabelt skällsord ser jag som fel. Det finns ingen kausalitet mellan att vara normalbegåvad (eller högbegåvad) och att vara kompetent.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 7. Hanna-Karin Grensman Hanna-Karin Grensman 19 februari, 2016

  Där fick jag för att jag försökte vara rolig… Du har naturligtvis helt rätt.

 8. Bo Bo 26 februari, 2016

  Tack Rikard
  Det är inlägg som ditt som visar vilken kunskapsbank alternativa mediers skribenter besitter.

Kommentarsfältet är stängt, men trackbacks och pingbacks är öppet.