Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Mobbning på arbetsplatsen – 6 konkreta tips för att inte vara en liten lort

Att stå och se på, i stället för att agera, är egentligen lika illa som att systematiskt trycka ned någon. Din tystnad kommer att ses som medhåll. Så genom att kunna en smula om hur mobbning uppkommer och hur du kan agera mot det, kan du välja att bli en hjälte i stället för att vara en liten lort. 

Så börjar det (ofta)

Kajsa irriterar sig på Göran efter en tidigare konflikt där hon behandlat honom illa. Kanske var det med flit, kanske var det ett misstag, men faktum kvarstår: det blev inte bra. Men eftersom Kajsa ser sig som en ”bra människa” så krockar händelsen med hennes självbild. Det skapar kognitiv dissonans i henne, vilket i sin tur skapar ångest.

För att bli av med ångesten behöver Kajsa hitta en strategi för att förhålla sig till det faktum att händelsen med Göran går emot hennes självbild.

I den bästa av världar konstaterat Kajsa att hon är en bra människa, men att hon trots det gör dåliga saker i bland. Hon hade sedan tagit ansvar för att rätta till det som blivit fel, och sedan hade saken kunnat läggas till handlingarna. Tyvärr är den lösningen inte särskilt vanlig.

Kajsa börjar istället (mer eller mindre omedvetet) försöka identifiera handlingar och egenskaper hos Göran (påhittade eller verkliga), som hon anser motiverar hennes agerande. Hon säker efter argument som får henne att känna att det som skedde beror på Göran, inte på henne. Att hennes agerande motsvarande vad ”alla andra” i hennes situation skulle ha gjort.

För Kajsa, precis som de flesta, tycker nog i grund och botten, att om en person är tillräckligt dålig, så får man behandla den personen illa. Då är det nämligen inte mobbning. Då är det en adekvat reaktion på andras agerande. Då är det kamratuppfostran.

Kajsa trappar upp sitt agerande

Kajsa börjar undvika att bekräfta Göran. Hon himlar med ögonen och fnissar när Göran pratar. Hon undviker att titta på honom. Hon avbryter och avfärdar honom när han kommer med ett förslag på ett möte. Hon suckar demonstrativt och fokuserar på mobiltelefonen. Görans idéer och förslag är ju helt värdelösa, han tar bara upp allas tid!

Kajsa slutar också att prata med Göran. Hon säger inte hej när de möts i hissen, hon småpratar inte vid kaffemaskinen och hon undviker honom så gott det går. Göran är ju så himla hopplös och påträngande!

Kajsa fortsätter sedan med att (försöka) dra med sig de andra kollegorna. ”Visst är Göran lite påträngande?”, ”Det är inte klokt att han får ta så mycket utrymme på mötena!” och ”Jag tycker så synd om Göran, det är ju uppenbart att han inte mår bra, han borde verkligen gå till en psykolog.” Allt för att underminera Göran. Och någonstans känner Kajsa att det är skönt när de andra kollegorna följer med. Då får hon ju en bekräftelse på att hon har rätt i sin uppfattning. Göran är verkligen dålig (och hon själv är bra).

Göran förlorar självförtroendet och känner skam. Han kommer inte längre att känna sig trygg på sin arbetsplats, han kommer att tappa tron till sig själv och till sin förmåga. Han kommer att grubbla och känna skam över situationen. Han kommer ha ett ständig stresspåslag, hans kropp kommer ständigt vara i beredskap, livrädd för att det ska komma ytterligare en attack.

När Göran väl har hamnat i detta underläge gentemot gruppen och Kajsa, när han upplever att han är maktlös och att han inte kan göra något för att förändra situationen är det svårt att bryta. Han kommer drabbas av ångest och mardrömmar, kanske gå in i en depression. Kanske kommer han att må så dåligt att han inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv.

100 personer dör varje år av arbetsplatsmobbning

Statistiken visar att både mobbning och sjukskrivning på grund av mobbning ökar på många arbetsplatser och runt 100 av det totala antalet självmord varje år, är kopplade till det.

Vanliga orsaker är att konflikter inte blivit lösta eller att det kommer en ny person till gruppen som man ser som ett hot. Det kan handla om att man inte tycker att personen inte passar in, att man tror att den kommer att påverka möjligheterna att prestera negativt eller påverka normer och sammanhållning.

Extra stötande är att de ofta är kompetenta och driftiga personer, de som vill att saker ska göras på rätt vis, som blir utsatta.

Många chefer saknar verktyg för att hantera konflikter

Många i arbetslivet, inte minst chefer saknar effektiva verktyg att hantera konflikter och gruppdynamiska processer. I stället sopas konflikter och problem under mattan. Man låtsas som ingenting. Då är det lätt hänt att det som egentligen var en småsak urartar.

Detta förklarar det faktum att mobbning är vanligare på arbetsplatser som är dåligt organiserade och har ett svagt ledarskap.  F ö initieras 75 procent av all mobbning på arbetsplatsen av en överordnad mot en underordnad – av de som alltså har ansvaret att se till att mobbning inte förekommer.

6 konkreta tips för dig som inte vill vara en liten lort

Att stå och se på, i stället för att agera, är egentligen lika illa som att systematiskt trycka ned någon. Din tystnad kommer att ses som medhåll. Den kommer att ge Kajsa kraft att fortsätta med sina trakasserier. Och det kommer att bekräfta den skam som Göran känner inför att vara mobbad. Så var en hjälte, inte en liten lort.

1. Din viktigaste uppgift är att ta ställning mot mobbningen genom att öppet ställa dig på Görans sida – även om du inte tycker om honom. Protestera mot dumma skämt och kränkande kommentarer.  Acceptera inte att dina kollegor uttrycker sig nedlåtande om, eller till, Göran (eller andra kollegor). Dra in Göran i gemenskapen.

Jobbet är inte en högstadieskolgård där du kan välja och vraka. Alla personer behövs och du (precis som alla andra) har ett ansvar för att det fungerar.  Och kom ihåg: helt oberoende av hur Göran är eller vad han gör, så förtjänar han inte att bli mobbad.

2. En av de värsta sakerna med mobbning är att den som är utsatt kan börja tvivla på sig själv. Är det verkligen allvarligt? Är de jag som är överkänslig? Förtjänar jag det kanske inte ändå?

Det är därför viktigt att du validerar situationen inför Göran. Sätt ord på vad som sker (”Ja, du blir utsatt för mobbning”), tydliggör ditt avståndstagande (”jag är inte, och tänker inte, vara delaktig i det”) och markera att det inte är acceptabelt (”Ingen förtjänar att bli mobbad.”)

3. Ge Göran information om eventuella ”försyndelser” som han ska ha gjort sig skyldig till. Är Kajsa arg för något? I så fall vad?

Syftet med det är inte att ursäkta, men många gånger har mobbningen startat i en konflikt eller ett missförstånd. Om Göran vet vad det grundläggande problemet är (om det nu finns något sådant) – kanske det också är möjligt att tala om det eller hantera det på annat vis.

4. Fråga Göran hur han mår och om du kan göra något. Göran kommer förmodligen inte att ha något bra svar, så räkna med att det är du som behöver finna olika strategier och lösningar för att kunna hjälpa.

5. Hjälp Göran att kontakta sin chef, företagshälsovården eller psykologkontakt – beroende på vad du tror han behöver. Erbjud dig att följa med som stöd och även att berätta för dem hur du ser på situationen.

6. Ta själv kontakt med chefen eller företagshälsovården. Mobbning är ett arbetsmiljöproblem som påverkar hela gruppen och hela arbetsplatsen. Det ger dig rätten, och skyldigheten, att agera.

 


Information, stöd och hjälp

  • Arbetsmiljöverket – Denna myndighet har i uppdrag att se till att lagar och riktlinjer om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer.  På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om psykisk ohälsa, stress, hot och våld.
  • Din vårdcentral – Det kan vara en god idé att kontakta din vårdcentral för att få vidare hjälp om du känner dig sjuk på grund av arbetsrelaterad ohälsa.
  • Arbets- och miljömedicinsk klinik – Dessa kliniker tar emot patienter med sjukdomar som misstänks bero på arbetsmiljön eller den omgivande miljön. Kontakta Vårdguiden (1177) för att ta reda på var närmaste klinik finns.
  • Företagshälsovården – Många arbetsgivare anlitar företag inom företagshälsovården för att komplettera arbetsplatsens arbetsmiljöarbete. Se vilket företag som din arbetsgivare har avtal med.
  • Föreningen Stopp – Denna förenings syfte är bland annat att arbeta för att uppmärksamma mobbning och kränkande särbehandling. Där finns hjälp och stöd att söka om en känner sig utsatt på sin arbetsplats.
  • OMM – Organisationen Mot Mobbning – Denna förenings syfte är bland annat att arbeta för att förbättra rutiner vid situationer där mobbning uppstått och rehabiliteringen för den som utsatts.
  • Steg för steg – en organisation som verkar för nolltolerans mot kränkande behandling, oavsett var, på vilket sätt det sker.

Källa: Morgans mission