Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

När Sverige inte fattade beslut om att splittra flyktingfamiljer

MIGRATIONSDEBATT
I efterdyningarna av riksdagens beslut att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige samt olika begränsningar av anhöriginvandringen, sprids det en uppsjö av förenklande propagandabilder i social media. Många av dessa innefattande budskapet att det nu fattats beslut om att splittra flyktingfamiljer.

Det är naturligtvis en lögn.

Titta till exempel på bilden ovan. Det är ett diagram skapat av Migrationsverket med bifogade kommentarer av en (för mig) okänd God Människa™. Vid ett snabbt ögonkast är det en synnerligen upprörande bild. Lätt att förargas av och lätt att sprida vidare. Men vänta lite, vad är det vi ser egentligen?

A) För det första visar diagrammet antal asylsökanden, men kommentaren handlar om flyktingar, närmare bestämt flyktingfamiljer. Men asylsökande och flykting är inte ekvivalenta begrepp. Man kan vara flykting utan att ha sökt asyl och man kan söka asyl utan att vara flykting.

B) För det andra är det naturligtvis inte svenska staten som har splittrat någon familj. Oberoende av orsakerna till att familjemedlemmar befinner sig i olika länder så är det knappast Sverige som har placerat den där eller tvingat dit dem.

C) Sverige har inte heller beslutat att familjeåterföreningen är omöjlig för all framtid, dels eftersom man sagt att familjeåterförening är möjlig för de med flyktingstatus, men begränsas för övriga med tillfälliga uppehållstillstånd, dels eftersom ett tillfälligt uppehållstillstånd kan omvandlas till ett permanent. Och inte att förglömma – lagen är tidsbegränsad och gäller enbart i tre år. En annan aspekt är att även om det kanske är önskvärt att familjeåterförening sker just i Sverige, så finns det många andra länder där det också skulle kunna ske.

Sverige har alltså varken skapat splittring eller en situation där befintlig splittring nödvändigtvis måste vara bestående.

D) Diagrammet i sig är dessutom irrelevant eftersom det visar antalet asylsökanden, inte flyktingar eller skyddsbehövande, och det tar inte hänsyn till asylprocessen.

En stor mängd asylsökanden under 2015 innebär att dessa kommer att få besked om permanent- eller tillfälligt uppehållstillstånd i slutet av 2016 eller 2017. Först därefter kan de ansöka om familjeåterförening (och har enligt nya lagen 3 månader på sig). Eventuella kostnader för återföreningen kommer därmed först 2017/2018.

Antalet asylsökanden sommaren 2016, påverkar alltså inte ovanstående kostnader. Därmed är det inte relevant att peka på att inflödet är relativt lågt just nu, vilket bilden försöker göra gällande.

E) Slutligen så gäller reglerna från november 2015. Vilket faktiskt inträffar under kurvans ”topp”, och naturligtvis påverkar den förväntade effekt som beslutet kan tänkas ha.

Jag tror att dessa bildskapare har ett gott uppsåt. De vill påvisa hur fruktansvärt fel de anser beslutet vara. Och kanske har de rätt i sak. Men när de väljer publikfriande och ytliga bilder, när de använder ett tendentiöst eller direkt lögnaktigt ordval, då skadar de debatten.

Frågan gällande migration, flyktingar och välfärdsstaten är mycket komplex och den berör några av våra mest grundläggande värderingar, både som samhälle och som individer. Om då alla försökte debattera någorlunda hederligt och reflektera över sina ordval – skulle det leda till bättre underbyggda beslut, större förståelse för varandras bevekelsegrunder och högre sannolikhet att vi landar i något som vi kan stå för – även i historiens skarpa sken. 

——————————————————————

Fakta: Vilka blir de stora skillnaderna med den nya lagen?

  •         att tillfälliga uppehållstillstånd införs för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar
  •         att möjligheten att beviljas uppehållstillstånd som övrigt skyddsbehövande tas bort
  •         att synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter är skäl för uppehållstillstånd endast om en utvisning skulle innebära ett brott mot ett svenskt konventionsåtagande.
  •         att familjeåterförening är möjlig för de med flyktingstatus, men begränsas för övriga med tillfälliga uppehållstillstånd
  •         att försörjningskravet skärps för att ta hit sina anhöriga
  •        att permanent uppehållstillstånd kan beviljas vid förlängning av tillståndet om personen kan försörja sig själv.

 

 Källa: Migrationsverket

Kommentarsfältet är stängt.