Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Om Löfven eller kriget kommer – så här skyddar du dig!

Ny broschyr ute nu: Köp Om Löfven eller kriget kommer idag!

Det kortfattade häftet hjälper dig att praktiskt förbereda dig inför risken att Löfven skulle återta makten. Den tar upp allt från skattehöjningar, läckor av sekretessklassat material från Transportstyrelsen, islamistisk infiltration i partiet, en migrationspolitik utan konsekvensanalys, nedläggning av LSS, till statlig expropriation av skogsmark (utan ersättning). 

Många människor kan känna oro inför en osäker omvärld, en oro som kommer att förstärkas av en regering med bristande kompetens. Även om Sverige är tryggare än många andra länder, är Stefan Löfven och hans paternalistiska politik ett hot mot vår säkerhet, mot det sekulära samhället och mot varje individs rätt till autonomi. Vi måste kontinuerligt arbeta för att skydda och stärka grundläggande värden som fred, frihet och demokrati, och hindra de socialistiska krafterna från att kränka dessa. 

Myndigheter, landsting, regioner och kommuner borde ansvara för att samhället ska fungera. Men i händelse av Löfven, eller krig, kommer ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet att falla tungt på alla som bor här. En av våra viktigaste tillgångar när Socialdemokratin hotar oss är vår vilja och förmåga att hjälpa varandra. Att förbereda sig väl, är att ta sitt ansvar i denna svåra situation. 

Ur materialet:

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?
En socialdemokratisk regering kommer innebära att samhället inte fungerar som vi är vana vid eller som vi förväntar oss, givet att vi betalar världens högsta skatter.

Ett nedbantat rättsväsende kommer att göra både person- och egendomsbrott vanligare. Migrationsvågor och öppna gränser kan leda till ytterligare brist på sjukvård, bostäder och skolor. Nedläggningar av kärnkraftverk kommer att allvarligt påverka elförsörjningen. Nerdragningar av LSS, orimligt låga pensioner och kriget mot narkotika kommer att lämna stora grupper i samhället åt sitt öde. Efter bara en kort tid kommer vardagen bli besvärlig:

 • Mat och andra varor kan ta slut i affärerna. Endast rättvisemärkta varor kommer att få säljas, vilket innebär ett begränsat urval. 
 • Bilbränder, skadegörelse och våldsamma upplopp kommer att bli mer frekvent förekommande.
 • Betalkort och bankomater fungerar inte. Kronans värde kommer vara permanent lågt.
 • Mobilnät och internet fungerar inte, efter att ett så kallat censurfilter har installerats och länkskatt implementerats vilket skadar internets själva fundament. 
 • Hemlösa, varav många är pensionärer, kommer att frysa ihjäl under de kalla vintermånaderna.
 • Kollektivtrafik och andra transporter kommer att stå stilla efter gröna skatteväxlingar som medför att alla sorters drivmedel betingar skyhöga priser.
 • Bristen på fungerande rättsväsende kommer leda till att människor behöver skydda sig själva och sin egendom, för att inte bli bestulen av  yrkeskriminella ligor, kidnappas, våldtas eller liknande.
 • Det blir svårt att få vård av utbildad sjukvårdspersonal och att få tag i läkemedel.

Din krisberedskap
Din kommun är ansvarig för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst, mottagning av nyanlända och skola fungerar, även om socialdemokraterna tar makten. Det är dock tveksamt om de kommer att göra det, givet Socialdemokraternas historiska förkärlek för att lägga ansvar på dem utan att bidra till finansieringen. Du som privatperson kommer därför tvingas ta ansvar för situationen. Rätt förberedelser är A och O för att kunna hantera en sådan situationen på bästa vis. 

Om socialdemokraterna tar makten kommer hjälpen att först gå till socialdemokratiska partifunktionärer. De flesta måste alltså vara beredda på att kunna klara sig själva under en längre tid – kanske under hela mandatperioden. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar. 

Var vaksam mot falsk information
Socialdemokraterna använder redan idag vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och vårt agerande. Syftet är att minska vår motståndskraft och lura oss att godta desinformation utan ifrågasättande.

 Det bästa skyddet är att vara källkritisk:

 • Är det fakta eller socialistiskt färgad propaganda? 
 • Vad vill Socialdemokraterna åstadkomma med informationen?
 • Vad säger andra, mer trovärdiga, källor?
 • Hur presenterar man informationen, är diagram och beräkningar korrekta eller innehåller de vilseledande eller direkt felaktiga resonemang och data?
 • Är informationen ny eller gammal och varför presenterar de den just nu?

Allt detta och mycket mer i den unika broschyren Om Löfven eller kriget kommerKöp den idag! Antalet exemplar är begränsat!

Bilden är modifierad, foto i original: Thomas Henrikson, MSB

Kommentarer är stängda.