Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Fragement

meme (/miːm/ MEEM) is an idea, behavior, or style that spreads by means of imitation from person to person within a culture and often carries symbolic meaning representing a particular phenomenon or theme.

Meme är en sorts texttyp, och nedanstående är alltså inte ett exempel på den texttypen. Det är mer fragment av tankar och känslor. En sorts ord- och bildlekar jag roar mig med ibland. Det finns också bilder av mer seriös typ, så som information som jag tycker är viktig att nå ut med.