Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Så vet du att det är dags att säga upp dig (del 1)

Många har frågat mig hur man vet när det är dags att säga upp sig. Hur ska man tänka? När ska man acceptera situationen och när ska man resa sig upp och gå? Hur vet man att det är dags att lämna och hur gör man för att våga ta steget?

Det finns inget enkelt eller givet svar på dessa frågor, men för dig som funderar på att byta arbete så har jag satt samman ett test som du kan utgå ifrån.

Gå igenom frågorna nedan noga och reflektera över vad du verkligen tycker. Försöka att se objektivt på dig själv och på din situation. Besvara sedan frågorna med Ja eller Nej. Ju fler Ja du har, desto större är sannolikheten att det är dags att du säger upp dig:

1. Måste du handla mot dina värderingar inom organisationen eller förekommer det att andra handlar mot dina värderingar?

2. Handlar det om så allvarliga saker att det är svårt för dig att verka inom organisationen med gott samvete?

3. Förekommer det olagligheter inom din organisation?

4. Ser du att andra människor far illa inom ramen för din organisation?

5. Överensstämmer ditt ansvar med dina befogenheter?

6. Får du inte tillgång till den information som du behöver för att göra ett bra arbete?

7. Känner du att organisationen inte utnyttjar eller ser din kompetens?

8. Upplever dina kollegor eller dina chefer dig som sämre eller mindre kompetent än vad du faktiskt är?

9. Får du ibland ångest inför tanken på att gå till arbetet?

10. Pratar du i negativa ordalag om din organisation med utomstående?

11. Drar du dig för att rekommendera din organisation till vänner och bekanta?

12. Upplever du att ditt eget varumärke är mer positivt laddat än organisationens varumärke?

13. Har du kommunicerat dina åsikter eller bekymmer enligt ovan till dem det rör?

14. Har du kommunicerat dina åsikter eller bekymmer till andra som kan påverka situationen, t.ex. chefer högre upp i organisationen?

15. Bedömer du det som svårt eller omöjligt att förändra situationen?

Om du har fått många Ja och misstänker att det är dags för dig att säga upp dig, läs gärna vidare i nästa artikel – Så vet du att det är dags att säga upp dig (del 2), där jag behandlar dessa frågor mer på djupet.

Ps. Låt inte rädsla och praktiska omständigheter hindra dig från att säga upp dig i fall det är rätt sak att göra. Här finns 10 punkter för att du ska kunna skaffa dig en egen fallskärm och våga hoppet.