Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Så vet du att det är dags att säga upp dig (del 2)

Har du funderat på att säga upp dig? Kanske är det inte dags? Kanske är det värre än vad du tror?
Börja med att sanningsenligt och reflekterande besvara frågorna i texten Så vet du att det är dags att säga upp dig (del 1)

När du gjort detta, låt oss gå vidare och utveckla resonemangen som ligger till grund för frågorna. Syftet med detta är att du ska känna att du har rätt att göra detta, du har rätt att trivas på ditt arbete och du har rätt att bli behandlad på ett bra vis.

Dina moraliska och etiska principer

1. Måste du handla mot dina värderingar inom organisationen eller förekommer det att andra handlar mot dina värderingar?

2. Handlar det om så allvarliga saker att det är svårt för dig att verka inom organisationen med gott samvete?

3. Förekommer det olagligheter inom din organisation?

4. Ser du att andra människor far illa inom ramen för din organisation?

Det första som du måste fråga dig är vilka värderingar har du och vilka av dessa värderingar anser du vara verkligt viktiga? Kan du leva med det som sker i organisationen eller kan du inte? Kan du leva med att du blir delaktig och får ett ansvar för det som sker om du väljer att stanna kvar? Det finns inga rätt och fel här utan du måste gå tillbaka till dig själv. Kan du leva med en chef som trakasserar sin kvinnliga sekreterare? Kan du leva med att organisationen använder sig av barnarbetare? Kan du leva med en attityd som säger att cheferna är med värda än de andra medarbetarna? Så, vem är du och vem vill du vara? Bara du kan svara på det.

Ansvar och befogenheter

5. Överensstämmer ditt ansvar med dina befogenheter?

6. Får du tillgång till den information som du behöver för att göra ett bra arbete?

Ansvar och befogenheter går hand i hand, något jag ständigt tar upp i denna blogg. Det är i princip omöjligt att ta ansvar för något utan att ha de befogenheter som behövs för att t.ex. fatta beslut inom ramen för det specifika området. Att hela tiden tvingas ta ansvar för något utan att ha tillräckliga befogenheter är väldigt frustrerande och leder undantagslöst till att fler än du drabbas. På samma vis är det inte rimligt att du ska utföra ett arbete utan tillgång till adekvat information. Du kommer att fatta fel beslut under de omständigheterna, eller i vart fall beslut som kommer att vara sämre än vad de annars skulle varit. (Vissa chefer använder detta som maktmedel och pratar om att ge ut information på need to know basis – se alltid det som en varningsklocka!)

Bilden av dig och din kompetens

7. Känner du att du att organisationen inte utnyttjar eller ser din kompetens?

8. Upplever dina kollegor eller dina chefer dig som sämre eller mindre kompetent än vad du faktiskt är?

Det kan finnas många skäl till att organisationen inte ser eller erkänner din kompetens och dina kvaliteter. Det kan vara en miljö där du helt enkelt inte kommer till din rätt, dina kvaliteter kanske inte ses som kvaliteter i denna specifika miljö. Det kan vara dåligt ledarskap. Det kan vara direkta trakasserier. (75 % av all mobbning på arbetsplatsen initieras av en överordnad mot en underordnad. ) Oavsett vilket så vill de flesta faktiskt prestera och göra ett bra arbete, men det kräver ju att du får det utrymmet och att du blir uppmärksammad för vad du faktiskt gör och kan.

Den objektiva och subjektiva bilden av ditt företag

9. Får du ibland ångest inför tanken på att gå till arbetet?

10. Pratar du i negativa ordalag om din organisation med utomstående?

11. Drar du dig för att rekommendera din organisation till vänner och bekanta?

12. Upplever du att ditt eget varumärke är mer positivt än organisationens varumärke?

När du mår dåligt inför tanken på att gå till arbetet eller on du märker att du börjar prata negativt om ditt företag ska du alltid ta det på allvar. Dels för att det innebär att du av någon anledning inte mår särskilt bra i organisationen och dels eftersom du har en lojalitetsplikt mot ditt företag som innebär att du faktiskt inte har rätt att smutskasta dem, hur du än känner inför dem. På samma vis är det naturligtvis signifikant ifall du drar dig för att rekommendera företaget till dina vänner; om du inte upplever att du kan sälja era tjänster till dem med gott samvete, hur kan du så sälja dem till någon annan?

Om du befinner dig i en organisation som har ett negativt laddat varumärke kommer ditt personliga varumärke att ta skada av det, och det kommer påverka din karriär negativt i längden. När du byter organisation kan detta visa sig tydligt eftersom du då kan få en annan typ av propåer och ett annat bemötande från dina kontakter och samarbetspartners. Så redan innan du byter, lyssna noga: Vad är den allmänna uppfattningen om ditt företag(och hur mycket sanning ligger i det)?

Ta ansvar för situationen

13. Har du kommunicerat dina åsikter eller bekymmer med dem det rör?

14. Har du kommunicerat dina åsikter eller bekymmer till andra som kan påverka situationen, t.ex. chefer högre upp i organisationen?

När du går och grubblar på saker och ting finns alltid risken att du gör det värre än vad det faktiskt är. Kanske har du överdrivet, feltolkat eller missuppfattat hela eller delar av situationen? Om du inte tar upp detta och försöker reda ut det bidrar du lika mycket till problemet som de som faktisk begår de felaktiga handlingarna. Kanske räcker det med en enkel tillsägelse eller upplyftande av information för att saker och ting ska förändras? Det är inte mod och integritet att dra sig ur varje situation så fort det finns minsta moln på himlen. Det är bara dumhet.

Vid vägs ende

15. Bedömer du det som svårt eller omöjligt att förändra situationen?

När du har analyserat situationen så objektivt du förmår och funnit den oacceptabel samt gjort en ärlig ansträngning att lösa situationen men trots detta inte lyckas åstadkomma en positiv förändring, då är det dags att du säger upp dig. Ta alltså ansvar och förändra det du kan, mycket är värt att kämpa sig igenom men inse också vad du inte kan förändra, acceptera att det är så och gå vidare. Livet är för kort för att lägga energi på att lära chefer och medarbetare att sköta sitt arbete, agera etiskt och adekvat i olika situationer. Du kan bara ta ansvar för dig själv.

Ps. Se till att du följt råden i 10 punkter för att skaffa dig en egen fallskärm.