Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Språk- och textgranskning

Det skrivna ordets uppgift är att överföra budskap mellan sändare och mottagare. Men inte sällan uppstår det glapp mellan skribentens intention med texten och läsarens tolkning av densamma. Höj nivån på dina texter för att säkerställ att du blir förstådd och når dina kommunikativa mål. 

Textgranskning

Språk- och textgranskningen kan genomföras på olika nivåer. Det kan handla om att korrigera språkliga felaktigheter vad gäller stavning och meningsuppbyggnad, men det kan också gälla att påpeka otydligheter och inkonsekvenser som kan vara svåra att upptäcka för den som har skrivit texten.

  1. Korrekturläsning (stavning, interpunktion, grammatik, semantik, uttryck, faktafel)
  2. Bearbetning av ord och meningar med hänsyn till läsare och syfte.
  3. Kontroll av att ordvalet är lämpligt, innehållet lättbegripligt samt att stilen på väl anpassad nivå för målgruppen.
  4. Säkerställa att texten har bra flyt och tydliga resonemang.
  5. Korrigering av disposition, layout och rubriker för att matcha kommunikativa mål.
  6. Säkerställande att genrespecifika krav uppnås.

Vanligtvis arbetar man med de högre nivåerna först – för att sedan gå vidare till de lägre.

Redaktörs- och lektörstjänster

Vi hjälper etablerade förlag, företag och privatpersoner att omvandla manus till färdiga böcker. Det kan handla om att läser manus och återkomma med ett skriftlig utlåtande innehållande ett utförligt omdöme om manuskriptets form och innehåll. Vi kan bidra med kompetens för att besluta om och redigera innehållet i bokmanus inför publicering.

Klarspråk och myndighetskommunikation

Sveriges myndigheter ska enligt lag skriva ”vårdat, enkelt och begripligt”. Syftet är att information ska vara tillgänglig för så många av samhällets medborgare som möjligt.  Vi granskar text utifrån Klarspråksprinciperna för att säkerställa att de lever upp till satta lagkrav.

Beställningar och offerter

För beställning och offerter, kontakta Hanna-Karin Grensman,
hanna-karin (a) grensmans.se eller 076-900 30 61

© Copyright Grensman & Grensmans AB