Språk- och textgranskning

Det skrivna ordets uppgift är att överföra budskap mellan sändare och mottagare. Men inte sällan uppstår det glapp mellan skribentens intention med texten och läsarens tolkning av … Fortsätt läsa Språk- och textgranskning