Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Elmi Abdiaziz”

Med barnrätten som utgångspunkt

Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och…