Så undviker du våldtäkt i sommar | Grensman & Grensmans Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Så undviker du våldtäkt i sommar

Om språkets makt och andra försvarsmekanismer

När vi tänker på våldtäkter, tänker vi oss ofta en kvinna i kort kjol som blir överfallen av en man i en mörk park, kanske är hon full, kanske följde hon med honom in i parken helt frivilligt – fast hon inte kände honom.

Vi förfasar oss över brottet, men samtidigt är vi (ofta omedvetet) inte helt missnöjda, för den förklaring vi tycker oss se gör att vi själva känner oss tryggare. För så länge vi beter oss mer förnuftigt; om vi undviker parker, alkohol, korta kjolar och främmande män, så är vi trygga.

Tyvärr här det bara en illusorisk trygghet. Dels eftersom många våldtäkter inte alls sker på det viset, dels eftersom den som våldtar inte gör det för att någon hade kort kjol eller gick genom en park.

Och vad mera är: våldtäktsparadigmet, så som vi ser på våldtäkter i vårt samhälle, går det svårt för oss att se alla de våldtäkter som faktiskt sker, och det går oss även att kategorisera vissa våldtäkter som mer eller mindre riktiga.

  • Felaktiga föreställningar om vem som kan vara offer respektive förövare osynliggör vissa sorters våldtäkter. Vi vill till exempel inte gärna se att kvinnor kan vara förövare, att de kan våldta män, pojkar och andra kvinnor. Inte heller vill vi se att man kan bli våldtagen av en partner eller en nära vän. Eller för den delen, att vår trevliga kollega, kärleksfulla partner eller högt skattade bror, skulle kunna våldta.
  • Felaktiga föreställningar om sexualitet, kan leda till att vi inte ens kan föreställa oss det som våldtäkt. Som föreställningen att män alltid skulle vilja ha sex, och därmed knappast kan bli våldtagna, och skulle det ändå blir det så är det knappast ett trauma. Eller att personer som har sex med vuxna inte skulle kunna ha ett pedofilt tändningsmönster.
  • Felaktiga föreställningar om hur ett ”riktigt våldtäktsoffer” agerar diskvalificerar den som inte följt denna mall. Om man inte blivit överfallen, skrikit och gjort motstånd är det ingen riktig våldtäkt. Om man inte visar stark chock efteråt och anmäler våldtäkten direkt är våldtäkten påhittad.
  • Felaktiga föreställningar att man måste säga klart och tydligt ”Nej!” för att den andra personen ska förstå att man inte vill ha sex.

Dessa felaktiga föreställningar leder till att de flesta människor som blir våldtagna inte anses ha blivit det  ”på riktigt”, varken i sina egna eller i samhällets ögon.

Om föreläsningen

Under den här föreläsningen tittar vi närmare på alla dessa osynliggjorda våldtäkter. Vi motbevisa felaktiga föreställningar och våldtäktsmyter med aktuell forskning och visar på varför vi så gärna vill tro på dessa föreställningar.

Deltagaren får möta sina egna fördomar, förståelse varför de har uppkommit och verktyg för att motarbeta dem hos sig själv.

Föreläsningen tar också upp hur man konkret och praktiskt kan bidra till att dessa felaktiga föreställningar försvinner, hur man kan hjälpa den som blivit utsatt samt hur man kan agera förebyggande i vardagen.

Lärorikt, smärtsamt, utvecklande och spännande!

Omfattning och upplägg

Föreläsningen finns i ett par olika versioner med olika längd och fokus och den kan med fördel kombineras med workshopövningar för djupare förståelse. Den kan också vara grunden till, eller en del i, en mer omfattande kurs.

Målgrupp

Vanliga kunder är ideella organisationer och enheter inom offentlig sektor som vill få en större förståelse för ämnet. Ofta är syftet att bättre kunna möta och hantera problematik av detta slag.


Köp föreläsning, kurs eller workshop (eller något helt annat).

Utgångspunkten är vad du behöver, varför du behöver det och vad du vill uppnå. Du berättar och jag lyssnar och ställer frågor. Om du inte vet säkert vad du vill, så vet jag vilka frågor jag ska ställa för att vi ska komma fram till det. När jag förstått dig så föreslår jag en lösning, speciellt anpassad till dig och ditt företag.

Svårare än så är det inte. 

Hanna-Karin Grensman Grensman & Grensmans AB skribent debattor forelasare kop min tid