Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vad alla behöver kunna om dokumentformatering (med Word, Microsoft Office 365)

Av någon outgrundlig anledning får man inte lära sig enkel dokumentformatering i skolan, trots att nästan alla behöver kunna det mest grundläggande. Studenten som skriver skolarbeten, likväl som den som arbetar i ett yrke som kräver att man författar rapporter och dokumentation. Så titta, och testa. Du kommer att lära dig grunderna på kortare tid än vad det tar dig att se filmen.

När du ska skriva en rapport, en uppsats eller annan typ av dokument bör du alltid börja med att formatera  dokumentet. Och i den här filmen går jag igenom det absolut mest grundläggande du behöver behärska för att kunna göra det enkelt och snabbt.

Filmens innehåll

  • Försättsblad
  • Sidnumrering
  • Formatmallar
  • Automatiskt genererad innehållsförteckning
  • Sidhuvud och sidfot
  • Automatisk avstavning och marginaljustering
  • Infoga bilder, bildplacering och format
  • Navigeringsfönstret och anpassa verktygsfältet
  • Infoga fotnot
  • Arbeta med SmartArt

Filmen utfår ifrån Word i Microsoft Office 365. (Motsvarande funktioner finns i Open Office och Pages, samt delvis i Google Docs.)

Det är en snabbt framtagen film, så klippning och finish lämnar en del övrigt att önska, men eftersom folk envisas med att fråga efter den, så får det vara så här för nu. Hoppas det inte stör för mycket.

Därför ska du formatera ditt dokument

Man kan tycka vad man vill om det, men det är ett faktum att våra dokument och rapporter tenderar att bli mer bedömda utifrån formatering och utseende, snarare än det faktiska innehållet. Genom att lära dig grunderna i det ordbehandlingsprogram som du använder, kan man snabbt och enkelt dra nytta av detta faktum, i stället för att starta i uppförsbacke.

När du ska skriva en rapport, uppsats eller annan typ av dokument bör du alltid börja med att formatera  dokumentet. Det finns en lång rad orsaker till varför det är en bra idé.

För det första så sparar du tid på det, eftersom du får hjälp att navigera och orientera dig i dokumentet. Det gör det också tydligare för dig vad du ska göra och vad du redan har gjort, vilket i sin tur gör det enklare för dig att se att arbetet går framåt. Det är extra skönt när det är längre rapporter eller dokument som ska skrivas.

Det går också snabbare att göra justeringar senare, till exempel om man skulle vilja ändra de typsnitt och den teckengrad man valt för rubrikerna.

När du skriver gör du också ofta vissa justeringar för att det ska se rätt ut, när du sedan lägger på formatering i efterhand, kan vissa av dessa justeringar ställa till det för dig, och då måste alla dessa justeringar korrigeras i efterhand.

Forskning visar också att det är lättare för studenter att följa ramarna för den texttyp som ska användas, om man kan skapa känslan av texttypen, till exempel genom att formatera dokumentet. Och jag har svårt att tro att det inte gäller för oss alla, jag vet i alla fall att det hjälper mig.