Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Workshop: Ord med förhinder – stjärnfamiljer, plastpappor och snippor

I en språkverkstad under Pride 2013 arbetade vi med att identifiera fördomar. Vilka ord använder man när man talar om familjen och vilka fördomar leder det till? Är vi så öppensinnade som vi tror – eller faller även vi i fällorna?

De ord vi använder påverkar hur vi betraktar vår omvärld och genom vårt språk skapas strukturer – genom att vara medvetna om vårt språk kan vi också styra hur vill tänka kring olika företeelse men också påverka samhället i stort.

Språkvåld är en sociolingvistisk och etisk del av språkvården som är inriktad mot språket som maktmedel för att mörklägga och synliggöra olika företeelser. När vi tittar på språket utifrån detta perspektiv kan vi identifiera och slåss mot det som är osynligt och kränkande – både inom och utanför oss själva.

Under denna Språkverkstad talade vi tillsammans om de ord som vi använder när vi talar om familjen och reflekterade över frågor som: Vad är en familj?  Kan man använda kärnfamiljen som ett aktuellt begrepp och finns det verkligen ”riktiga familjer”? Hur kan vi vidga begreppet och vilken vokabulär använder vi idag och vad kan vi använda i framtiden?

Syftet med språkverkstaden var är att identifiera sina egna fördomar och betydelsen av de ord som man använder kring familjen och familjebildning.

Event: Pride house (Pride 2013) 
Typ: Workshop
Föreläsare och konceptuveckalre: Hanna-Karin Grensman
Marknadsassistent: Lisa Zetterström
Koordinator: Kristine Eldestam

Kommentarer är stängda.