Peter-Alexander den store

199,00 kr (inkl. moms)

 kr
Kategori:

Beskrivning

Peter-Alexander den store

Boken handlar om en pojke, Peter-Alexander, som blir utsatt för ett sexuellt övergrepp av sin barnvakt. I boken beskrivs själva övergreppet väldigt vagt. I stället ligger fokus på de känslor som uppstår efteråt. Det uttalade syftet är att boken öppnar den för samtal, utan att för den skull ge barn som inte varit utsatta en för tydlig bild av vad det handlar om. Centrala slutsatser i boken är att ”Man får alltid berätta hemligheter för en vuxen” och ”Du äger själv rätten till din kropp.”

”Beige men stark, och därför nyttig långt över akuta katastrofsituationer.”

– John Swedenmark, Göteborgsposten

”Den nya typen av bilderböcker väjer inte för att skildra de mörka sidorna av barndomen. Ett problem är att vi vuxna känner ett motstånd och tveksamhet när det gäller att förmedla innehållet på ett lämpligt sätt.”

– Ingeborg Ahlander, Nerikes Allehanda

Handledning: Att prata med barn om sexuella övergrepp

Konkret och lättläst om ett svårt men viktigt ämne. Hur samtalar man om sexuella övergrepp med barn? Vad gör man om man misstänker att ett barn har blivit utsatt – och vad gör man när det hänt? Allt det här tar handledningen Att prata med barn om sexuella övergrepp upp. Häftet kan användas separat, men kommer bäst till sin rätt när det används tillsammans med boken Peter-Alexander den store. Handledningen innehåller dessutom förslag på diskussionsämnen utifrån Peter-Alexander den store, samt en utförlig lista på vart man kan vända sig om man har fler frågor.

”…så är handledningen nästan litterär i sin krassa realism. Den vuxne som ska tänka på det utsatta barnets bästa har en drakonisk balansgång framför sig: Att ovillkorligen stå på barnets sida utan att pressa och förhöra för mycket. Att överlämna den juridiska hanteringen till utomstående och slå bort alla impulser att själv gripa in […]. En kurs i vuxenhet, kort sagt.”

– John Swedenmark, Göteborgsposten

”…ett utmärkt litet häfte […]. Här förklaras vad ett sexuellt övergrepp är och hur man ska förhålla sig när ett barn av olika skäl inte verkar må bra […]. Det är ett ytterst angeläget ämne som Hanna-Karin Grensman tar upp. År 2004 anmäldes 3000 sexuella övergrepp mot barn under 15 år till polisen. ”

– Ingeborg Ahlander, Nerikes Allehanda

Peter Alexander det store, Argument Förlag/Studentlitteratur
Bilderbok
(ISBN: 978-91-7315-197-9)

Att prata med barn om sexuella övergrepp, Argument Förlag/Studentlitteratur
Faktabok om sexuella övergrepp.
(ISBN: 978-91-7315-195-5)

Mer information

Förlag

Argument Förlag

Genre

Bilderbok