Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Brukstexter

Brukstexter är det knastertorra begreppet för all text som inte är skönlitteratur. Texter som vi använder praktiskt i det dagliga livet, som formulär, skolböcker och bruksanvisningar. 

En brukstext är effektiv, konsekvent och korrekt. Den följer mallar och konventioner. Den är  opersonlig och därmed (förment) objektiv. 

Att experimentera och ta sig konstnärliga friheter när man skriver brukstexter är strängt förbjudet (om man inte verkligen, verkligen vill göra det).

Saker jag gör

  • Produktions- och projektledning – för mer omfattande textproduktion 

    Texter ska levereras på rätt tid, till rätt kvalitet, rätt omfattning och till rätt kostnad. När jag är projekt- eller produktionsledare blir det också så.

  • Facklitteratur, läromedel och populärvetenskap 

    Få saker är så effektivt när man vill sprida ett budskap som att göra det i bokform. Jag hjälper företag och etablerade förlag att omvandla idéer till färdiga böcker. Jag kan skapa koncept och ta fram dispositioner, skriva all eller delar av texten, samt textgranska befintlig text.Jag kan också bidrar med kringmaterial, så som interaktiva utbildningar (e-learning), utställningar, studiematerial, undervisningsmaterial och annat som kan förstärka effekten av boken.

  • Marknadskommunikation 

    Med utgångspunkt i kommunikativa mål, kan jag skapa mottagaranpassade texter för spridning i rätt kanaler. Det kan handla om innehåll för webbplatser, e-butiker och social media, pressmeddelanden eller manualer.


Köp min tid

Utgångspunkten är vad du behöver, varför du behöver det och vad du vill uppnå. Du berättar och jag lyssnar och ställer frågor. Om du inte vet säkert vad du vill, så vet jag vilka frågor jag ska ställa för att vi ska komma fram till det. När jag förstått dig så föreslår jag en lösning, speciellt anpassad till dig och ditt företag.

Svårare än så är det inte.

Hanna-Karin Grensman Grensman & Grensmans AB skribent debattor forelasare kop min tid