Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Brukstexter

Facklitteratur och populärvetenskap

Ett av de bästa sätten att nå ut med sitt budskap, sina tankar och åsikter är att publicera det som bok. Från idé, till textgranskning, sättning och korrekturläsning, Vi hjälper etablerade förlag, företag och privatpersoner att omvandla idéer till färdiga böcker. Vi skriver böcker på uppdrag och våra leveranser kan innehålla alla delar från disposition och innehåll, text- och bildproduktion till sättning och tryck eller digital publicering.

Utbildningsmaterial och e-learning

Vi kan hjälpa till att skriva, sätta samt arrangera tryck för läromedel, utställningar, manualer och liknande. Vi kan även skapa olika former av interaktiva utbildningar (e-learning).

Marknadskommunikation

Utifrån era kommunikationsmål och målgrupper och skapar vi mottagaranpassade texter för spridning i rätt kanaler.

  • Innehåll (content) för webben och social media
    Hemsidor, bloggar och närvaro i social media handlar i grunden om marknadskommunikation. För att den ska vara effektiv är det viktigt texterna är anpassad efter vilka medier man använder och vilka man vill nå. Vi kan till exempel bidra med texter till webbsidan eller till företagsbloggen.
  • Pressmeddelande
    Ett pressmeddelande används för att sprida information om företagsnyheter. Ett bra pressmeddelande väcker journalisternas intresse och är skrivet på ett sådant vis att det enkelt kan omvandlas till en artikel.
  • Broschyrer, produktkataloger och manualer
    Informationsmaterial kan produceras för print eller för digital media.

Vi kan också bidra med produktions- och projektledning samt ta fram strategier för hur arbetet ska utföras.

Beställningar och offerter

För beställning och offerter, kontakta Hanna-Karin Grensman,
hanna-karin (a) grensmans.se eller 076-900 30 61

© Copyright Grensman & Grensmans AB