Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Att genomföra en workshop

För att en workshop ska vara värdefull är det viktigt att den har ett tydligt mål och syfte, samt att det finns en struktur för att säkerställa att man arbetar effektivt och uppnår det önskade resultatet. Ett resultat som sedan kan användas till nytta för verksamheten.

Innan du genomför en workshop bör du försäkra dig om följande:

• Att workshop en bra metod för att nå målet, och att du funnit en specifik workshopmetod som är lämplig.

• Att det finns en positiv kostnad-effekt-beräkning (ROI) för workshopen. En workshop kan vara relativt dyr att genomföra, speciellt om många ska delta, så det är viktigt att du försäkrar dig om att det förväntade resultatet är värt investeringen.

• Att du har formulerat ett tydligt syfte och mål med din workshop.

• Att du är klar över vilka ramar som ska gälla för din workshop. Hur lång tid som ska avsättas, vem som ska vara workshopledare, när och var workshopen ska genomföras.

• Att du vet vilka förberedelser som behöver göras. Så som när och till vem inbjudan ska skickas, vilken sorts lokal, och vilket övrigt material som behöver vara på plats. Och kanske framför allt: Att workshopledaren har tillräckligt med information och kunskap för att kunna genomföra workshopen på ett bra vis.

• Att workshopledaren har strategier för att hålla workshopen inom ramarna; som att fokusera på målet, se till att alla får komma till tals, driva på då energinivån sjunker i gruppen.

• Att det finns en tydlig plan för hur resultatet ska användas och realistiska möjligheter att genomföra dessa planer.

 

 

LADDA NER HÄFTE MED WORKSHOPMETODIKER

Om du tyckte detta vad intressant kan du ladda ner alla workshopmetodikerna som en pdf-fil. Klicka bara på länken ovan eller bilden. 

 

 


Brainstorming

Brainstorming är en kreativ metod för idégenerering som används i utvecklingsarbete. Använd rätt, kan den vara mycket effektiv och resultera i en lång rad idéer på kort tid.

Läs mer här: Så genomför du en workshop med brainstorming.

 


De Bonos sex tänkande hattar

De Bonos sex tänkande hattar är en kreativ övning för att reflektera över ett problem. Varje hatt representerar ett specifikt perspektiv som man applicerar på problemet, och på det viset får man stöd i att betrakta det från flera olika vinkar.

Läs mer här: Så genomför du en workshop med De Bonos sex tänkande hattar.


Cafémodellen

Cafémodellen är en modell där men diskuterar workshopens frågeställningar i mindre grupper. Modellen skapar hög delaktighet och gör det lättare för alla att komma tilltalas.

Läs mer här. Så genomför du en workshop enligt cafémodellen.

 


Fiskbensdiagram

Fiskbensdiagram är ett strukturerat sätt identifiera, sortera och kartlägga tänkbara orsaker till ett problem eller ett tillstånd. Syftet är att finna förändrings- eller förbättringsidéer.

Läs mer här. Så använder du ett fiskbensdiagram under en workshop