Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

”Ett modigt försök att få barn att tala om ett känsligt ämne”

”ETT MODIGT FÖRSÖK ATT FÅ BARN ATT TALA OM ETT KÄNSLIGT ÄMNE av Ingeborg Ahlander:

”’Peter-Alexander den store’ av Hanna-Karin Grensman heter en nu bilderbok som handlar om sexuella övergrepp på barn. Det är ett svårt och traumatiskt ämne som väcker starka känslor. […]

Till boken hör ett utmärkt litet häfte som heter ’Att prata med barn om sexuella övergrepp’. Här förklaras vad ett sexuellt övergrepp är och hur man ska förhålla sig när barn av olika skäl inte verkar må bra. […]

Den nya typen av bilderböcker väjer inte för att skildra de mörka sidorna av barndomen. Ett problem är att vi vuxna känner ett motstånd och en tveksamhet när det gäller att förmedla innehållet på ett lämpligt sätt. […]

Hanna-Karin Grensman är fil. mag. i socialpsykologi och hon debuterar här som författare. Det är väldigt svårt att veta hur barn kommer att uppfatta ’Peter-Alexander den store’ men jag tycker att det är ett modigt och vågat försök av Hanna-Karin Grensman att synliggöra problemet!”

Kommentarer är stängda.