Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

8 steg från manus till färdig bok

När förläggare på Grensman FörlagMarie Jacobsen (f d Larsson) fick en julle i sin hand, blev hon nyfiken direkt: ”Jag kände omedelbart att det fanns något där. Konceptet är helt unikt och lämpar sig väldigt väl för en barnbok.” 

Holmfridur Hardardottirs jullar har blivit allt från kramdjur till föremål för forskningsprojekt och tack vare Maries magkänsla valde Grensman Förlag att skriva förlagsavtal med Holmfridur om att ge ut den första boken om jullarnas äventyr: Var är Kaninis?  

När Marie köpt rättigheterna till att publicera manuset behövde hon omvandla det till en bok, och då fick hon hjälp av resurser från Grensman & Grensmans.

Det första hon behövde göra var att ta fram ett team av personer som kunde arbeta med boken. Det handlade dels om att planera användningen av resurser från Grensman & Grensmans och dels om att köpa in externa resurser.

Projektgruppen bestod av:
Redaktör och marknadsansvarig: Marie Jacobsen (f d Larsson)
Författare: Holmfridur Hardardottir

Illustratör: Emmalill Frank
Grafisk form och sättning: Ellinor Ihlström
Rådgivande redaktör och korrektur: Hanna-Karin Grensman
Tryck: AMO-tryck
Distributör: Stjärndistribution

Det andra steget handlade om tillsammans med Holmfridur bearbeta manuset för att säkerställa att det skulle hålla för utgivning. Konkret handlar det om att säkerställa att genrespecifika krav för en bankbok uppnås, att dispositionen och innehållet i stort lockar till läsning.  Sedan kontrollerades att texten flöt på och att ordvalen var lämpliga och språket lättbegripligt för målgruppen (barn tre till fem år).

Det tredje steget skedde parallellt med det andra, och innebar att tillsammans med Holmfridur och Emmalill ta fram en bilddisposition – hur många och ungefär vilka bilder skulle den färdiga boken ha? Utifrån detta kunde sedan Emmalill ta sig an arbetet.

För det fjärde så gjordes en första korrekturläsning där stavning, interpunktion, grammatik, semantik, uttryck beaktades. Det skedde också bearbetning av ord och meningar med hänsyn till läsare och syfte. Samtidigt arbetade Marie med att ta fram en marknadsplan, införsäljning av boken och skissade på releasefesten.

det femte steget skickades materialet vidare för sättning av bokens inlaga, det vill säga Ellinor Ihlström som var ansvarig för den grafiska formgivningen arbetade med att välja typsnitt, placera text och bild korrekt på respektive sida och säkerställa att flödet i boken blev rimligt och jämnt. Hon arbetade också med att ta fram bokens grafiska utseende. Vilken bild skulle användas till framsidan? Var skulle förlagsnamnet stå och var passade streckkoden in?

När sättningen var klar, genomfördes ett sjätte steg, där projektgruppen noga gick igenom sida för sida för att hitta eventuella kvarvarande fel och brister. Marie passade dessutom på att skaffa ISBN-nummer från Kungliga biblioteket och se till att information om boken fanns i Bokinfo – databasen för försäljning av svenska böcker.

När boken var godkänd och klar skickades den i ett sjunde steg till AMO-tyck som var kontrakterade för att sköta tryckprocessen. 2 000 böcker trycktes och skickades direkt från tryckeriet till Grensman Förlags distributör Stjärndistribution.

Och hos Stjärndistribution ligger det fortfarande ett antal exemplar så är du nyfiken på den färdiga boken så kan du köpa den hos din bokhandlare, så som Adlibris, Bokus eller CDON.

 

Kommentarer är stängda.