Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Har du dåligt morgonhumör? Testa dig själv!

Vaknar du på morgonen som ett åsk­moln? Börjar du morra åt din partner redan innan väckar­klockan ringt? Kan barnen inte prata med dig före frukost utan att du ryter åt dem? Då kanske du lider av dåligt morgon­humör!

Ta detta enkla test och få reda på hur det ligger till. 

Besvara varje fråga nedan med JA eller NEJ.

  1. Har du tvingats avstå från att åka på konferens för att ditt morgon­humör varit så dåligt att du inte har kunnat vistas i samma rum som kollegorna, t.ex. under frukosten?
  2. Behöver du generellt avstå från att bo på hotell eftersom ditt beteende gente­mot personalen är så otrevligt att du oroar dig för att de ska kalla på polis?
  3. Har du varit tvungen att välja en arbets­plats med möjlig­het till flextid, eftersom du helt enkelt inte klarar av att be­härska dig före klockan nio på mor­gonen?
  4. Har du av­stått från att följa med din partner till en sommar­stuga, släkt­träff eller bröllop av rädsla för att ditt morgon­humör ska gå ut över partnerns familj och där­med skada relationen till din partner?
  5. Har brand­kår, räddnings­tjänst, ambulans eller lik­nande någon gång försökt att rädda ditt liv en tidig morgon? Och har du då agerat på ett sådant vis att de behövt anmäla sig för våld mot tjänste­man eller mot­svarande?
  6. Har du begärt extra stöd från social­tjänsten eller liknande för att ta hand om dina barn eftersom ditt beteende mot dem på morgonen är så gräsligt att Genève­konven­tionen kan åberopas?

Räkna nu samman dina poäng. För varje JA, ge dig själv 1 poäng. För varje NEJ, ge dig själv 0 poäng.

0 poäng: Du har inte dåligt morgon­humör. Du är en vanlig skit­stövel som tycker att det är full­ständigt accepta­belt att ta ut din trött­het och frustra­tion på din familj. Eftersom du helt uppen­bart kan behärska dig i andra samman­hang är du inte ett offer för några olyckliga omständig­heter. Inte heller är det ett drag i din personlig­het som det är omöjligt för dig att styra över.

1-6 poäng: Du verkar lida av dåligt morgon­humör. Ditt agerande kräver naturligt­vis vård, då det är full­komligt oaccepta­belt att behandla sin familj på det viset. Kontakta närmsta vård­central eller din husläkare idag.

Kommentarer är stängda.