Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

15 tips för text och bild på webben

Förmodligen arbetar du redan multimodala webbtexter. Alltså webbtexter som kombinerar bild, text och film till en enhet. Att få de olika enheterna att samverka är däremot inte helt enkelt. Nedan har jag satt samman en lista med tips för du ska få ut bästa möjliga effekt av ditt multimodala textarbete. För är det värt att göra – är det värt att göra det bra!  

1. Skriv dina texter utifrån din målgrupp och deras förväntningar. Dina användare ska känna igen texttypen som du använder och känna att det är en seriös text, så att de inte tappar förtroende för dig och för webbplatsen.

2. Arbeta med sidans layout för att hjälpa dina besökare att orientera sig bland materialet. Försök alltså anpassa ditt material till hur sidan faktiskt ser ut och är uppbyggd. Arbeta med t.ex. format, typsnitt, linjer och ramar.

3. Håll dig kort och presentera det viktigaste först. Dina läsare kommer ofta att ha bråttom och söka efter specifik information. När den presenteras i rätt ordning kan besökaren snabbt och enkelt avgöra om hen hittat rätt eller inte. Det är därför också bra om du gör det enkelt att skanna innehållet.

4. Gör strukturen tydlig för besökaren. När du har bestämt dig för hur du vill strukturera upp och organisera innehållet på din webbsida är nästa steg att arbeta för att göra den strukturen tydlig för dina besökare. Du kan arbeta med rubriker, punktlistor eller färgkodningar för att visa vilka delar av sidan som hänger samman.

5. Skapa flera olika ingångar till texten, alltså flera olika delar som kan väcka besökarens intresse och få hen att börja läsa. Du kan skapa huvudrubriker och underrubriker som väcker intresse, skriva fängslande ingresser och arbeta med bilder och bildtexter som förstärker budskapet.

6. Använd rubriker som är intresseväckande och trovärdiga. Låt det ta lite tid att formulera rubriker och länktexter eftersom de är viktiga för att läsaren ska kunna hitta rätt. Tumreglerna är att de ska vara innehållsrika och väcka intresse, men de ska samtidigt vara trovärdiga och inte orimligt vinklade.

7. Var tydlig med hur olika delar av texten interagerar genom att arbeta med visuella gränser. Det kan handla om avgränsande sträck, ramar, färger och så vidare. Tvinga inte besökaren att gissa sig till vilken text som hör till vilken bild och så vidare.

8. Styr dina besökare till den viktigaste delen av texten. Det kan du till exempel göra genom att använda ett annorlunda typsnitt, en annan storlek på bokstäverna eller fetmarkera och/eller kursivera texten.

9. Använd rätt sorts kommunikation för rätt sorts information. Olika typer av kommunikation har olika styrkor. Text är bra för abstrakta saker och begrepp. Bilder för att göra det abstrakta konkret och påverka hur vi uppfattar saker och ting. Animeringar är utmärkt att använda när du vill presentera en tidslinje eller en virtuell rundvandring.

10. Text och bild ska samspela. Det ska finnas ett samspel mellan text och bild så att de kompletterar varandra. De ska uttrycka liknande saker och därmed förstärka budskapet. Placera bilder och text som hör samman nära varandra.

11. Kontexten är viktig för tolkning. Sammanhanget, eller kontexten, som bilderna visas i, avgör hur de kommer att tolkas och uppfattas av dina besökare.

12. Använd grafiska element för att rikta uppmärksamheten mot det som är viktigt. Du kan rikta uppmärksamheten mot det som är viktigt i dina bilder och animeringar genom att använda färgmarkeringar, pilar, ljuskontraster och hjälptexter. Detta är extra viktigt när det gäller animeringar eftersom användaren annars brukar fokusera på det som är mest synligt, snarare än det som är viktigast.

13. Välj dina bilder utifrån ditt syfte. En tumregel är att använda realistiska bilder som fotografier eller färgbilder när du skriver om personer eller konkreta föremål. Var försiktig med dekorativa bilder eftersom dessa kan vara svåra för din besökare att tolka.

14. Är animationen bättre än en bild? Försäkra dig om att din animation verkligen är tydligare än flera bilder i följd.

15. Överför inte bara din information utan anpassa den efter webbformatet – oavsett om vi talar om text, grafik eller disposition. Det som fungerar i ett textdokument behöver inte komma till sin rätt på webben.

Intresserad av om hur man skapar innehåll för webben?

Läs mer om hur kvalitativt innehåll och mycket mer i min bok Content Marketing.

Kommentarer är stängda.