Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Elite Salesforce – enkelt och tydligt

Elite Salesforce drivs avElite Salesforce och hon var i stort behov av en ny webbsida. Grensman & Grensmans användbarhetsexpert Joakim Bergvall antog uppdraget att realisera Johannas önskemål.

Elite Salesfore hjälper företag att öka sin omsättning utan att de behöver öka sin personalstyrka. För många är det mer kostnadseffektivt att anlita extern hjälp under olika perioder än att anställa ny personal som inte utnyttjas fullt ut i organisationen. deras affärsidé är att assistera sina kunder med de delar företagen själva inte har tid med – men som de enkelt löser över telefon. Företaget erbjuder i bokade besök, kartläggningar, utbildningar, events och seminarier. Johanna ville därför ha en mycket enkel sida som uttryckte just detta och var omöjlig att missförstå.

Med utgångspunkt i en kravanalys utformad Joakim Bergvall designen som sedan implementeras med hjälp av verktyg som Drupal, HTML och CSS. Arbetet innefattade utöver det tekniska arbetet också att arbeta fram en ny grafisk profil som gick i linje med det befintliga varumärket.

Webbsidan är företagets ansikte utåt mot kunden. Våra användbarhetsexperter hjälper dig att utforma en sida som inte bara representerar ditt varumärke utan också är anpassad för de kunder du vill nå och som kunden vill återkomma till, igen och igen. Vi utvecklar i Drupal som är ett CMS-system vilket innebär att du själva kan administrera din sida, t.ex. lägga upp nya texter och bilder när du vill. 

Kommentarer är stängda.